Kraków. Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli. W dobie wirusów przynoszenie zaświadczeń z przychodni jest ryzykowne. Radny apeluje

zdj.Łukasz Kaczanowski

Łamanie praw obywatelskich przez radnych musi skorygować strach przed epidemią. Podejmowanie takich uchwał łamie zapisy Konstytucji RP art. 32 pkt 1 i 2 i narusza wolność obywatela oraz dyskryminuje wybrana grupę społeczną.

Krakowski radny Wojciech Krzysztonek złożył we wtorek (3.03) interpelację do prezydenta Krakowa w sprawie jednego z warunków naboru do przedszkoli. Rekrutacja ta właśnie się zaczęła, a premiowane są w niej dzieci zaszczepione. Wymagane jest jednak dostarczenie zaświadczenia: że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub – że jest zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. Radny proponuje, by akurat teraz nie wysyłać rodziców maluchów po takie zaświadczenia z przychodni.

W poniedziałek ruszyła rekrutacja do krakowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/21, potrwa do 31 marca. Jak już pisaliśmy, w tym naborze mamy nowość pośród kryteriów: to, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom, daje małemu kandydatowi aż 7 punktów w rekrutacji. Warunek jest taki, że rodzice muszą dostarczyć z przychodni zaświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom albo zaświadczenie, że dziecko jest zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Jak usłyszeliśmy w przedszkolach, z nowym, wysoko punktowanym kryterium i zaświadczeniem rodzice mają teraz duży kłopot. Bo muszą się postarać o zaświadczenie z przychodni akurat teraz, kiedy są one szturmowane przez osoby z grypą, jak i tych z obawą przed koronawirusem…

„W związku z tym, że z przychodni w obecnym okresie korzysta bardzo wielu pacjentów z podejrzeniami grypy, do czego dochodzi problem epidemii koronawirusa, bardzo proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia rozwiązania polegającego na tymczasowym zastąpieniu wspomnianych zaświadczeń oświadczeniami składanymi przez rodziców” – o taką modyfikację wymogów rekrutacji zaapelował po naszych doniesieniach radny Wojciech Krzysztonek.

Jak tłumaczy autor interpelacji, dzięki takiemu rozwiązaniu „wiele osób uniknie kontaktu z przychodniami, co nierzadko mogłoby w tym szczególnym czasie narazić na niebezpieczeństwo te osoby oraz ich rodziny, a w szczególności dzieci”.

Wojciech Krzysztonek uważa, że można np. zobowiązać rodziców do dostarczenia wymaganych zaświadczeń w późniejszym okresie, np. kiedy na przełomie kwietnia i maja rodzice muszą pisemnym oświadczeniem potwierdzić wolę przyjęcia ich dziecka do danej placówki, do której się zakwalifikuje.

Przypomnijmy, że zgodnie z terminarzem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/21:

od 2 do 31 marca trwa składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do 1 kwietnia komisje rekrutacyjne weryfikują wnioski);

24 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 27 kwietnia do 8 maja rodzice będą mieli potwierdzać wolę przyjęcia ich dziecka do danego przedszkola, a brak potwierdzenia w tym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca;

11 maja nastąpi ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Za:

Gazeta Krakowska

Dodaj komentarz