Edukacja czynszowa pomaga wyjść ze spirali zadłużenia

Ponad połowa z 59 sopockich rodzin, które przystąpiły do programu edukacji czynszowej 2016 – 20, wyszła dzięki temu ze spirali zadłużenia. Nauczyli się płacić regularnie czynsz a miasto anulowało im część długu.

W Sopocie zakończyła się pierwsza edycja programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2016-2020 – czytamy w portalu Radia Gdańsk. Przystępujące do programu rodziny mogły liczyć na umorzenie im części zobowiązań – warunkiem było jednak regularne opłacanie swoich należności czynszowych.


Lokatorzy uchylający się od płacenia czynszu wpadają często w tak zwaną spiralę zadłużenia. Zaczyna się do tego, że z powodu zaległości w opłatach czynszowych tracą tytuł prawny do swojego lokalu. Po wypowiedzeniu im umowy najmu administracja wszczyna procedurę eksmisji. Wyklucza to możliwość skorzystania z niektórych form pomocy oferowanych przez miasto, jak na przykład dodatki mieszkaniowe. Dodatkowo naliczane są im także odsetki za zwłokę, a potem zostają jeszcze obciążeni kosztami komorniczymi oraz sądowymi.

Jak informuje portal, także próba zamiany mieszkania na mniejsze i w związku z tym tańsze niewiele tutaj pomaga, ponieważ wysokość długu przekracza możliwości jego spłaty przez lokatora.


Rozpoczęty pięć lat temu w Sopocie program edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych był propozycją pomocy dla zadłużonych lokatorów, oferując im nie tylko wsparcie finansowe ale także odpowiednią edukację. Rodziny, które wzięły udział w programie, mogły liczyć na umorzenie zaległych opłat z tytułu najmu lokali, odszkodowań za bezumowne korzystanie oraz odsetek od powstałych zaległości. — Wspólnie odnieśliśmy niemałą korzyść — stwierdził Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu. — Blisko 40 rodzin otrzymało nową szansę, a miasto odzyskało blisko pół miliona złotych, które przeznaczymy na budowę nowych mieszkań komunalnych, aby ułatwić start młodym rodzinom.


Z programu mogli skorzystać dłużnicy zalegający w dniu 30 listopada 2016 r. z zapłatą za lokal w wysokości powyżej 12 wymiarów czynszu/odszkodowania. Objęto nim także osoby, które nie zamieszkiwały już w swoich dawnych lokalach, ale nadal nie spłaciły zaległości z tytułu ich użytkowania. Warunkiem było także niedewastowanie lokalu oraz niezajęcie go bez zgody miasta. Pierwszeństwo miały osoby, które odpracowały część swoich zaległości pracując w Zakładzie Oczyszczania Miasta.


Jak informuje portal w wyniku realizacji programu do budżetu miasta trafiło 474 287,64 zł zaległości, umorzeniu będzie zaś podlegała kwota 463 097,67 zł.


Więcej informacji w portalu Radia Gdańsk: (https://radiogdansk.pl/ wiadomosci/item/109569-38-zadluzonych-rodzin-z-sopotu-otrzymalo-druga-szanse-musialy-nauczyc-sie-placic-czynsz/109569-38-zadluzonych-rodzin-z-sopotu-otrzymalo-druga-szanse-musialy-nauczyc-sie-placic-czynsz).

Oprac. ŁC

Obraz Arek Socha z Pixabay

Dodaj komentarz