Czy maska zakrywająca usta i nos jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użyciu i wolna od potencjalnych zagrożeń?

Pod takim tytułem ukazała się niedawno publikacja naukowa, która została w całości przetłumaczona na język polski.

Streszczenie:

W wielu krajach wprowadzono wymóg noszenia masek w miejscach publicznych w celu powstrzymaniaSARS-CoV-2 czyniąc go powszechnym w 2020 roku. Do tej pory nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących negatywnych skutków zdrowotnych, jakie mogą powodować maski. Celem było znalezienie, przetestowanie, ocena i zestawienie naukowo udowodnionych efektów ubocznych związanych z noszenie masek. Dla oceny ilościowej znaleziono 44 głównie eksperymentalne badania, a dla oceny merytorycznej 65publikacji. Literatura wykazała istotne efekty uboczne masek w wielu dziedzinach. W niniejszej pracy odnosimy się do pogorszenia stanu psychicznego i fizycznego oraz wielu objawów opisanych ze względu na ich spójną, powtarzającą się i jednolitą prezencje w różnych dyscyplinach jako Zespół Wyczerpania Wywołanego Maską (MIES – Mask-Induced Exhaustion Synddrome). Zobiektywizowaliśmy ocenę zmian w fizjologii układu oddechowego osób noszących maski z istotną korelacją spadku O2 i zmęczenia (p < 0.05), zmasowane współwystępowanie upośledzenia oddychania i spadku O2 (67%), maski N95 i wzrostu CO2 (82%), maski N95 i spadku O2 (p72%), maski N95 i bólu głowy (60%), upośledzenia oddychania i wzrostu temperatury (88%) ale także wzrostu temperatury i wilgotności (100%) pod wszystkimi maskami. Przedłużone noszenie masek przez ogół społeczeństwa może prowadzić do istotnych skutków i konsekwencji w wielu dziedzinach medycyny.

Można ją przeczytać na tej stronie:

https://ordomedicus.org/czy-maska-zakrywajaca-usta-i-nos-jest-wolna-od-niepozadanych-skutkow-ubocznych-w-codziennym-uzyciu-i-wolna-od-potencjalnych-zagrozen/
https://youtu.be/orFvL7QzArk

1 komentarz do wpisu “Czy maska zakrywająca usta i nos jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użyciu i wolna od potencjalnych zagrożeń?”

Dodaj komentarz