Czy Kołobrzeg oszukał sąsiednie gminy w sprawie dostaw wody i poboru ścieków?


10 lat temu samorządy Kołobrzegu i okolicznych gmin połączyła wielka wspólna inwestycja dotycząca dostaw wody i poboru ścieków. Powstała komunalna Spółka Miejska Wodociągi i Kanalizacja. Przedsięwzięcie miało się opłacać wszystkim.


Po podważeniu przez PGW WP w Szczecinie niejednolitych taryf za wodę i ścieki dla wszystkich członków projektu, miasto Kołobrzeg postanowiło opuścić międzygminne porozumienie. Jednym z powodów jest odebranie samorządom  obowiązujących do tej pory kompetencji samodzielnego regulowania i ustalania cen za wodę i ścieki w oparciu o ponoszone rzeczywiste koszty i przekazania ich ustawowo w ręce przedsiębiorstwa Wody Poskie.  

Na najbliższym posiedzeniu rady miasta zapadnie decyzja, czy miasto Kołobrzeg przestanie być członkiem porozumienia. Miasto nie wyklucza również skierowania sprawy bezpodstawnego uśrednienia stawek za wodę i ścieki do sądu. 

Na podstawie szczecin.tvp.pl,  okkolobrzeg.pl

Obraz Alexas_Fotos z Pixabay

Dodaj komentarz