Bydgoszcz. Działania miasta na rzecz poprawy estetyki

komunikat UM opublikowany 2020-10-28

Coraz więcej remontowanych kamienic, pierzeje pełne odrestaurowanych detali – taki efekt przyniosły działania miasta na rzecz poprawy estetyki, nie tylko w Salonie Bydgoszczy. Unijne środki na rewitalizację zabytków, dotacje konserwatorskie, interwencje plastyka cały czas podnoszą jakość miejskiej przestrzeni. Równie skuteczne okazały się nakazy remontów.

Najcenniejsze zabytki w mieście są rewitalizowane przede wszystkim w oparciu o środki unijne. Europejskie fundusze pozwalają prowadzić m.in. szereg prac konserwatorskich i budowlanych w Młynie Rothera wraz z przyległymi spichrzami. Dofinansowane są również inwestycje związane z remontem i rozbudową gmachu Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4 oraz odbudową Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej. Na te zadania wydamy ok. 150 mln zł. Po ich zakończeniu salon Bydgoszczy ma szansę przyciągać jeszcze większą liczbę turystów i stać się miejscem wielu nowych ciekawych wydarzeń w Metropolii Bydgoszcz. Na cele muzealne adaptowane są też budynki znajdujące się poza ścisłym centrum miasta. MWIK kończy remont zabytkowego pałacyku w stacji w Lesie Gdańskim. W centrum edukacyjno-społeczne z Muzeum Kanału Bydgoskiego zamienia się natomiast 120-letni budynek przy ul. Staroszkolnej na Okolu.

Mieszkania bez barier w zabytkowych kamienicach

Te duże inwestycje uzupełnia szereg mniejszych zadań, które przywracają blask historycznym ulicom. Dla ich wizerunku najważniejsze są remonty elewacji wiekowych kamienic. W oparciu o dostępne środki unijne zdecydowaliśmy się na kompleksową modernizację 15 miejskich kamienic i budynków, które nadal mają pełnić funkcje mieszkalne. Przy każdej takiej inwestycji  przystosowujemy część mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami. Remontowane są nie tylko fasady i wnętrza, ale wymieniane są wszystkie instalacje, likwidowane są piece, a budynki podłączane są najczęściej do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki  czemu zyskują wygodne i ekologiczne ogrzewanie. Prace  zlecone zostały w wiekowych kamienicach przy ul. Jasnej i Wrocławskiej na Okolu, w Starym Fordonie oraz na Szwederowie. Ich koszt to ponad 21 mln zł.


 
Konserwatorskie dotacje

Od wielu lat Bydgoszcz wspiera też dotacjami właścicieli prywatnych budynków, które mają wyjątkowe znaczenie dla naszego dziedzictwa oraz wizerunku. W ciągu ostatniej dekady lat było to ok. 13 milionów złotych. Dotacje pomogły w wielu remontach kamienic stojących wzdłuż ul. Gdańskiej, Długiej, Garbary, Królowej Jadwigi  i Cieszkowskiego. Dzięki tej formie pomocy coraz częściej zmieniają się też obiekty znajdujące się poza ścisłym centrum miasta. Dotacje wspierały na przykład rewitalizację budynków dawnej stoczni przy ul. Fordońskiej, domu kuźnia przy ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi, a  na Czyżkówku wieża kościoła św. Antoniego z Padwy doczekała się elewacji zgodnej z projektem pochodzącym z XX-lecia międzywojennego.

Sprzyjamy inwestorom

Miasto inicjuje również wiele innych inwestycji, które pomagają i ułatwiają rewitalizację całych kwartałów z cenną zabudową. To nie tylko remonty chodników, ulic i placów jak na przykład kompleksowa rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami, czy restylizacja ul. Cieszkowskiego.

Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowała szereg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które usprawniają prowadzenie remontów oraz zmianę sposobu użytkowania lokali. Miejska spółka BTBS przygotowała projekty osiedli, które uzupełnią w estetyczny sposób zabudowę pomiędzy  cennymi kamienicami. Co roku setki interwencji podejmuje Biuro Plastyka Miasta, co pozwala porządkować przestrzeń. Funkcjonujące w Bydgoszczy programy sprzyjają też kompleksowej termomodernizacji budynków.

Długa lista remontów

W takim otoczeniu coraz chętniej inwestują też wspólnoty mieszkaniowe oraz prywatni właściciele budynków. Lista ulic, przy których remontowane są zabytkowe kamienice staje się coraz dłuższa: Warmińskiego, Świętojańska, Chrobrego, Sienkiewicza, Kwiatowa, Pomorska, Śląska,  Grunwaldzka, Wiatrakowa, Sowińskiego.  Wspólnoty zarządzane przez ADM na remonty i inwestycje przeznaczają co roku 20 mln zł. Z myślą o podmiotach niepublicznych, które również aktywnie działają na rzecz rewitalizacji zabezpieczyliśmy część środków unijnych w gminnym programie rewitalizacji. Skorzystało z nich już kilka instytucji oraz wspólnot mieszkaniowych. Realizowały one przede wszystkim projekty związane z renowacją części wiekowych budynków przystosowując je do nowych funkcji. W ten sposób harcerze  z ZHR rozbudowali historyczny budynek przy ul. Terasy 2. Wypiękniały poza tym  kamienice przy ul. Unii Lubelskiej 5, Gdańskiej 67 i Dworcowej 19.

Mobilizujące nakazy

Skutecznym narzędziem okazały się też nakazy remontów w stosunku do budynków, które oszpecały otoczenie. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał na przestrzeni ostatnich 7 lat wszczął ponad 300 postępowań. W oparciu o nakazy estetyczne elewacje odzyskało zyskało ponad 150 kamienic. Kolejne budynki są remontowane. Wielu właścicieli przygotowuje się do remontów. W tym roku wszczęte zostały kolejne postępowania związane z poprawą estetyki m.in. na  Bocianowie i Okolu.

Ważne liczby:

  • 151 wyremontowanych kamienic w oparciu o nakazy nadzoru budowlanego
  • 150 mln za rewitalizację  Muzeum Okręgowego, Młynów Rothera i Teatru Kameralnego
  • 20 mln na remonty wydają każdego roku wspólnoty zarządzane przez ADM
  • 15 miejskich kamienic   jest w trakcie modernizacji
  • 1,3 mln co roku na dotacje konserwatorskie
  • źródło: bydgoszcz.pl
  • http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zadbalismy-nie-tylko-o-salon-miasta/
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz