Podpisz; List otwarty społeczności akademickiej do Rektorów i Senatów polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w sprawie apolityczności przestrzeni akademickiej

Polska Korporacja Akademicka Silesia Superior wystosowała list otwarty do Rektorów i Senatów polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w sprawie apolityczności przestrzeni akademickiej

Odnosi się w tym liście do skandalicznych zachowań władz niektórych uczelni, które włączały się w ostatnie protesty poprzez

„Ustanawianie godzin rektorskich czy dziekańskich, usprawiedliwianie nieobecności podczas trwania strajku lub wprost zachęcanie do wzięcia udziału w nim, uderza w apolityczność i niezależność uniwersytetu.”

Zwraca uwagę, że Rektorzy przyczyniają się do łamania prawa, a po ludzku narażają swoich pracowników i studentów na ciężkie konsekwencje zdrowotne:

„Niepokoi nas fakt popierania strajków, w sytuacji kiedy możliwość ich organizacji została ograniczona z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną. Zachęcanie społeczności do czynnego udziału w strajku, może mieć tragiczne skutki, dla zdrowia, i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego kraju.”

Studentów również martwi fakt przyłączenia się władz akademickich do łamania zasad Cywilizacji Łacińskiej:

„Sądzimy, że używany przez demonstrujących wulgarny język, używanie przemocy fizycznej, dewastowanie mienia publicznego czy atakowanie obiektów sakralnych, jest karygodne i odbiega od standardów debaty publicznej oraz od wartości, które wynieśliśmy z edukacji akademickiej”

Polska Korporacja Akademicka Silesia Superior zwraca uwagę na niedorzeczność działania komunizujących rektorów uczelni:

„Otwarte promowanie strajku powoduje także uczucie wykluczenia u osób dotkniętych niepełnosprawnościami, a będących przecież także pełnoprawnymi członkami naszej, akademickiej społeczności. Zwłaszcza u tych osób, których choroby wrodzone wykryte w fazie prenatalnej, według stanu prawnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą, kwalifikowały do aborcji.”

List kończy się apelem do osób odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, w szczególności rektorów polskich uczelni wyższych oraz Ministra Edukacji i Nauki, aby zadbali o przywrócenie apolityczności uniwersytetów oraz poszanowania wolności słowa i tolerancji w przestrzeni kluczowej dla edukacji. W szczególności nalegamy na: usunięcie z uniwersyteckich i wydziałowych social mediów znaków błyskawicy, które stały się symbolem protestów, nieusprawiedliwianie nieobecności na zajęciach w dniu strajku oraz wyciągnięcie konsekwencji z odwołania zajęć akademickich w ramach protestu.

Pełny tekst listu otwartego społeczności akademickiej, wraz z możliwością podpisania, do Rektorów i Senatów polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w sprawie apolityczności przestrzeni akademickiej znajduje się pod tym linkiem.

Hieronim Stawka

źródło: https://apolitycznoscuczelni.pl/

Dodaj komentarz