Życzenia dla Czytelników na Wielkanoc czyli wielkie święto życia

Życzymy wszystkim ludziom szczęśliwych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W tym dniu zwyciężyło Życie.

Jezus zwyciężył, 
to wykonało się
Szatan pokonany, 
Jezus złamał śmierci moc

jak mówią nam słowa pieśni wielkanocnej.

Dlaczego życie jest święte? czy nie dlatego, że to Bóg jest źródłem i dawcą życia?

Dlaczego życie jest wartością najwyższą? czy nie dlatego że bez życia nie istnieje nic i nic nie ma żadnej wartości?

Dlaczego życie każdego człowieka katolicy uważają za takie cenne? Czy nie wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak cenne i ważne jest moje własne życie? Czy nie wystarczy posłuchać osób z zespołem Downa, które mówią dokładnie to samo? że ich życie jest dobre i że starają się być po prostu szczęśliwi?


Zamiast drogi krzyżowej rozpoczyna się droga do kliniki aborcyjnej

– Tłum zamiast „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!” krzyczy „Aborcja! Aborcja!”. A autorytety i przywódcy ludu, żeby rozwiać wahania namiestnika mówią: „Jeżeli ten zbiór komórek uznasz za człowieka i przyznasz mu prawo do życia, nie jesteś przyjacielem władców tego świata. Co więcej, stajesz się wrogiem »mainstreamowych« mediów. Każdy, kto tak czyni, sprzeciwia się wolności i postępowi”. Zamiast drogi krzyżowej rozpoczyna się droga dziecka w stronę kliniki aborcyjnej – powiedział Abp Marek Jędraszewski.


Populistyczne Państwo pytało zaś: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Aborcja! Aborcja!» Populistyczna Państwo widząc że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wzięło wodę i umyło ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tych niewinnych. To wasza rzecz» 

„A cały lud zawołał: « Krew Jego na nas i na dzieci nasze »” [Mt 27,25]

Żyjmy zatem jak Bóg przykazał w tym kolejnym roku po Zmartwychwstaniu Chrystusa, na naszej pięknej Ziemi, na której możliwe jest szczęśliwe życie – ale zacznijmy od podstawowej rzeczy – nie mordujmy się nawzajem.

Redakcja


https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz