PETYCJA: Poprzyj prośbę kardynała Zen o powstrzymanie „morderstwa Kościoła w Chinach”

Petycję można podpisać TUTAJ

W ciągu ostatniego roku poinformowani katolicy i chrześcijanie na Zachodzie bezradnie obserwowali, jak rząd komunistyczny w Chinach coraz mocniej atakuje naszych chińskich braci i siostry w Chrystusie .

Incydenty prześladowań, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku, obejmują fakt, że:

  • Kościoły chrześcijańskie zostały zniszczone  przez władze. 
  • Zatrzymano dwa miliony chrześcijan i buddystów .
  • Nauki chrześcijańskie zostały ponownie zinterpretowane  zgodnie z doktryną socjalistyczną.
  • Kościoły w prowincji Hunan zostały zmuszone do usunięcia wyświetlaczy Dziesięciu Przykazań i zastąpienia ich cytatami Prezydenta Xi Jinpinga.
  • Kościołom w prowincji Jiangxi nakazano usunąć biblijne obrazy i krzyże i zastąpić je portretami prezydenta.
  • W niektórych obszarach zakazane są wszystkie publiczne pokazy ozdób choinkowych .
  • W grudniu chrześcijanom należącym do „kościołów domowych”, nieuznawanych przez rząd, nakazano powstrzymać się od publicznego świętowania Bożego Narodzenia.

W ostatnim zamachu na praktykę wiary w Chinach, a także na wolność sumienia, nowe drakońskie zasady, które mają wejść w życie w lutym, absurdalnie wymagają, aby grupy religijne „rozpowszechniały zasady partii komunistycznej”.

Oczywiście Kościół był prześladowany w Chinach od dziesięcioleci. Ale te ostatnie próby stłumienia niepodległości Kościoła nadchodzą pomimo niedawnej umowy podpisanej przez Watykan z chińskim rządem komunistycznym.

Czy może, jak sugerują niektórzy, ostatnie prześladowania chińskich chrześcijan nadchodzą przynajmniej częściowo z  powodu niedawnego porozumienia Watykanu z rządem komunistycznym?

Być może uspokojenie jest postrzegane przez rząd chiński jako słabość do wykorzystania.

Niektórzy starsi prałaci katoliccy coraz głośniej wypowiadają się przeciwko traktowaniu religii przez rząd komunistyczny, a także przeciwko niektórym aspektom niedawnego porozumienia.

Teraz list kardynała Zen do reszty kardynałów na świecie (proszę przeczytać poniżej), jaśniej określa jego skargi związane z nowym porozumieniem chińsko-watykańskim. Daje to także nowe światło na pytania („Dubia”), które postawił papieżowi Franciszkowi na temat Porozumienia w lipcu (ale jak dotąd nie pozostały bez odpowiedzi).

Jeden z najbardziej uderzających spostrzeżeń kardynała na temat nowego porozumienia chińsko-watykańskiego można znaleźć w drugim akapicie jego listu (powielonym w całości poniżej):  „Z mojej analizy dokumentu Stolicy Apostolskiej (28 czerwca, 2019), „Wytyczne duszpasterskie Stolicy Apostolskiej dotyczące cywilnej rejestracji duchowieństwa w Chinach”, jest całkiem jasne, że zachęca wiernych w Chinach do wejścia do schizmatyckiego kościoła (niezależnego od papieża i na polecenie partii komunistycznej) . ”

Jest to druzgocący wgląd, a dobry kardynał oraz wierni katolicy i chrześcijanie w Chinach potrzebują teraz naszego wsparcia, zarówno moralnego, jak i modlitewnego.

Dlatego petycja ta popiera zarówno kardynała Zen, jak i jego dążenie do powstrzymania „morderstwa Kościoła w Chinach”, a także chińskich katolików i chrześcijan, którzy stają w obliczu narastających represji .

Proszę podpisać tę pilną petycję już dziś! Zostanie przekazany władzom Watykanu.

LIST Z CDL. ZEN DO SZKOLE KARDYNAŁÓW :

Wasza Eminencja,

Przepraszam za niedogodności, które spowoduje mój list. Po prostu uważam, że problem, który tu przedstawiam, dotyczy nie tylko Kościoła w Chinach, ale całego Kościoła, a my, kardynałowie, ponosimy ogromną odpowiedzialność za pomoc Ojcu Świętemu w kierowaniu Kościołem.

Z mojej analizy dokumentu Stolicy Apostolskiej (28 czerwca 2019 r.) „Wytyczne duszpasterskie Stolicy Apostolskiej dotyczące rejestracji cywilnej duchowieństwa w Chinach” wyraźnie widać, że zachęca wiernych w Chinach do wejścia do schizmatyckiego kościoła (niezależny od papieża i na rozkaz partii komunistycznej).

10 lipca przedstawiłem papieżowi swoją „dubię”. Jego Świątobliwość, 3 lipca, obiecał się nimi zainteresować, ale do dziś nic nie słyszałem.

Kardynał Parolin mówi, że dziś, kiedy mówimy o niezależnym Kościele, tej niezależności nie należy już rozumieć jako absolutnej, ponieważ umowa uznaje rolę papieża w Kościele katolickim.

Przede wszystkim nie mogę uwierzyć, że takie porozumienie znajduje się w umowie i nie widzę go tam. (Nawiasem mówiąc, dlaczego taka umowa musi być tajna i dlaczego nawet ja, chiński kardynał, nie mogę jej zobaczyć?) Ale, co jeszcze wyraźniejsze, cała rzeczywistość po podpisaniu umowy pokazuje, że nic zmienił się. Kardynał Parolin cytuje zdanie z listu papieża Benedykta całkowicie poza kontekstem – wręcz przeciwnie, w przeciwieństwie do całego akapitu. Ta manipulacja myślą papieża emeryta jest poważnie lekceważąca; w istocie jest to godna ubolewania zniewaga dla osoby tak potulnego papieża, który wciąż żyje.

Ale obrzydza mnie również to, że często deklarują, że to, co robią, jest kontynuacją myśli poprzedniego papieża, podczas gdy jest odwrotnie. Mam powody wierzyć (i mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się udowodnić na podstawie dokumentów archiwalnych), że podpisana umowa jest tą samą, na którą papież Benedykt odmówił w tym czasie.

Wasza Eminencjo, czy możemy pasywnie być świadkami morderstwa Kościoła w Chinach przez tych, którzy powinni go chronić i bronić przed wrogami?

Błagając na kolanach, twój brat,

Kard. Joseph ZEN, SDB

WIĘCEJ INFORMACJI :

Petycja: https://lifepetitions.com/petition/support-cardinal-zen-s-plea-to-stop-the-murder-of-the-church-in-china

Lista pytań kardynała Zen (Dubia) do papieża Franciszka (przewiń w dół):  https://www.lifesitenews.com/news/cdl-zen-tells-pope-francis-that-vaticans-new-pastoral-doc-to- chiny-usprawiedliwia-apostazja

„Cdl Zen wzywa kardynałów do powstrzymania„ morderstwa Kościoła w Chinach ”-  https://www.lifesitenews.com/news/cdl-zen-decries-vatican-china-deal-in-letter-to-cardinals-it -disgusts-me

„Chiński biskup śpi na ulicy po odmowie dołączenia do komunistycznej grupy schizmatyckiej” –  https://www.lifesitenews.com/news/chinese-bishop-sleeping-on-street-after-refusing-to-join-communist-schismatic-group

Czerwcowe wydanie Watykanu nowych wytycznych dotyczących cywilnej rejestracji duchowieństwa w Chinach –  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/06/28/0554/01160.html#en

„Chiński rząd żąda, by chrześcijanie używali religii do„ rozpowszechniania zasad partii komunistycznej ”-  https://www.lifesitenews.com/news/chinese-govt-demands-christians-use-religion-to-spread-communist-party-principles

„Watykan nie rozumie, że komunistyczne Chiny nigdy nie pójdą na kompromis” –  https://www.lifesitenews.com/opinion/vatican-doesnt-understand-that-communist-china-will-never-compromise

Dodaj komentarz