Great things happening in Ireland for the Month of the Rosary [PL]

[English below]

Drodzy przyjaciele,

W październiku – miesiącu różańca – dzieją się w Irlandii wielkie rzeczy.

Arcybiskup Eamonn Martin prosi rodziny o wspólną modlitwę różańcową przez cały miesiąc w ramach tzw. Rodzinnej krucjaty różańcowej.

W sobotę, 10 października, odbędzie się konferencja Hail Holy Queen na żywo i wyłącznie w Radio Maria Ireland, która rozpocznie się od różańca o godzinie 12:30. Wśród zaproszonych gości są: Dana, Marino Restrepo, ks. Damian Polly, ks. Ruairi O’Domhnaill, ks. Marius O’Reilly i inni. Zapowiada się cudowne popołudnie dla Matki Bożej.

Następnego dnia będziemy mieli różaniec na Wybrzeżu za Życie i Wiarę w Irlandii . W tym roku ponownie dołączymy do wielu innych krajów z całego świata. Będziemy gromadzić się na naszych wybrzeżach, w naszych grotach, w naszych kościołach, na brzegach rzek, w naszych domach lub gdziekolwiek będziemy mogli ……. aby wspólnie odmawiać różaniec o godzinie 14.30 w niedzielę 11 października. Należy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych Covid 19. Odwiedź www.coastalrosaryireland.ie, aby zarejestrować lokalizację.

Niech cię Bóg błogosławi,

Zespół Coastal Rosary

Dear Friends,

Great things are happening in Ireland for the month of October – the month of the Rosary.

Archbishop Eamonn Martin is asking families to pray the Rosary together for the month in what is called the Family Rosary Crusade.

On Saturday October 10th, we will have the Hail Holy Queen Conference Live & Exclusive on Radio Maria Ireland, beginning with the Rosary from 1230pm.  Our guest speakers include Dana, Marino Restrepo, Fr Damian Polly, Fr Ruairi O’Domhnaill, Fr Marius O’Reilly and more.  It promises to be a wonderful afternoon for our Lady.

The following day we will have the Rosary on the Coast for Life & Faith in Ireland.  This year we will again join in with many other countries from around the world.  We will gather on our coasts, at our grottos, our churches, our river banks, our homes, or wherever we can……. to pray the Rosary safely together, at 2.30pm, on Sunday October 11th.  Please do remember to observe Covid 19 guidelines.  See www.coastalrosaryireland.ie to register a location.

God bless you,

The Coastal Rosary Team

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz