Zrobiono pierwszy krok do budowy południowej obwodnicy Zambrowa

GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie możliwych korytarzy transportowych południowej obwodnicy Zambrowa (tzw. Studium Korytarzowe).

To początek prac nad tą inwestycją, która jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Zambrów od września 2012 roku ma już obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S8. Rozwiązała ona problem ruchu tranzytowego z Warszawy do Białegostoku i granicy państwa.

Druga obwodnica

Droga ekspresowa S8 nie zmieniła natomiast sytuacji w ruchu na osi północ – południe, z Łomży w stronę Siedlec (DK63) oraz z Łomży w kierunku na Bielsk Podlaski (DK66). Cały transport na tych kierunkach przechodzi przez centrum Zambrowa. Stąd też pomysł na budowę drugiej obwodnicy tego miasta, właśnie w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66.

Cel obwodnicy

Dzięki powstaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zambrowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Inwestycja będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S8. Dzięki temu poprawi się dostępność drogi ekspresowej ze strony południowej i wschodniej, czyli z Bielska Podlaskiego, Sokołowa Podlaskiego i Siedlec.

Prace przygotowawcze

Pierwszym krokiem do realizacji tego zadania jest przedstawienie wszystkich możliwych korytarzy, którymi ta obwodnica mogłaby przebiegać oraz wskazanie wśród nich najbardziej korzystnego, zarówno dla miasta, jak i układu sieci dróg krajowych w tym rejonie. Studium Korytarzowe ma być gotowe w I kwartale przyszłego roku.

Przygotowane materiały umożliwią przejście do kolejnego etapu prac przygotowawczych, jakim będzie przetarg (II kw. 2021) na wyłonienie wykonawcy, który opracuje materiały do decyzji środowiskowej (wniosek o DŚU i uzyskanie decyzji – 2023 r.).

Według wstępnych prognoz, realizacja południowej obwodnicy Zambrowa nastąpi w latach 2026-2028.

Źródło i foto: GDDKiA

Dodaj komentarz