Wodorowy Bufor Energetyczny – nowatorski projekt w skali kraju

Polska jest jednym z największych producentów wodoru w Europie, który może służyć zarówno jako nośnik energii, jej magazyn, jak i paliwo. I choć zielone paliwo, ze względu na produkt spalania jakim jest bezpieczna para wodna zostało okrzyczane paliwem przyszłości, a klimatyczna polityka unijna konsekwentnie sprzyja rzekomo ekologicznym źródłom energii, zmierzając do wyeliminowania z gry tradycyjnych paliw kopalnych, to jakoś dziwnie kłóci się z tym mocno zastanawiającym ekotrendem to, że wytwarzanie wodoru niekoniecznie jest takie ekologiczne.          

Nie brakuje opinii, że nie opłaci się skórka za wyprawkę, jest nie tylko nieekologiczne, ale do tego bardzo kosztowne, bowiem wytworzenie ekologicznego wodoru podczas hydrolizy wody potrzebuje tak dużej ilości energii ze źródeł zewnętrznych, że ilość pozyskanej zielonej energii z wyprodukowanego w ten sposób wodoru może się nie zbilansować, a do tego jeszcze tworzy on mieszaninę piorunującą z powietrzem, co znacznie utrudnia jego transportowanie czy magazynowanie. Ale najwyraźniej ktoś ma w tym niezły interes żeby wodór i źródła odnawialne energii, zamiast węgla i innych paliw kopalnych tak mocno lansować.         

   
Jak wynika z ostatniej wizyty premiera Morawieckiego na Pomorzu Zachodnim, w zamyśle rządu region ma się stać dla całego kraju centrum technologiczno-energetycznym, wylęgarnią innowacyjnych rozwiązań i miejscem realizacji projektów wpisujących się m.in. w politykę transformacji energetycznej unii europejskiej. Jednym z takich nowatorskich rozwiązań w jej ramach jest wart prawie 13 mln zł wspólny projekt naukowo-badawczy przedsiębiorstwa energetycznego Enea Operator oraz naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Stefana Domka z ZUT, dotyczący wykorzystania zielonego wodoru do niskoemisyjnego magazynowania niewykorzystanej energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych.           

Jak wynika z wypowiedzi wiceprezesa Enei ds. finansowych Rafała Muchy, cytowanej przez portal szczecin.tvp.pl projekt WBE, nad którym energetycy wspólnie ze szczecińskimi uczelniami pracują, zakłada również wykorzystanie stworzonego systemu magazynującego energię do stabilizacji dystrybucyjnej sieci energetycznej, a tym samym zapewnienia jej lepszej pracy. Jednym słowem jak czytamy na stronie zut.edu.pl wykorzystanie wodorowego buforu energetycznego nie tylko poprawi efektywność wykorzystania energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych oraz parametry sieci i jakości dostarczanego prądu, jak i zapewni eliminację przerw w jego dostawach, ale co niezwykle ważne dla nowych producentów energii z instalacji OZE, których w kraju coraz bardziej przybywa, znacznie zwiększy możliwość przyłączania ich do sieci.      

Prof. Stefan Domek kierujący projektem w bardzo przystępny sposób tłumaczy jego założenia na stronie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego :       
,,W naszym projekcie najpierw ekologiczna elektryczność wytworzona przez słońce lub wiatr, przetworzona zostanie w wodór, który będziemy magazynować. Uzyskany w ten sposób zielony wodór chcemy wykorzystywać do dwóch celów. Pierwszym jest magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej z OZE i przerabianie wodoru z powrotem na elektryczność, w chwilach gdy energii elektrycznej z OZE będzie brakować. To jest bardzo nowatorskie rozwiązanie i świadczy o innowacyjności naszego projektu w skali międzynarodowej. Drugim, komplementarnym celem jest wykorzystywanie nadwyżek wyprodukowanego wodoru do zasilania np. samochodów elektrycznych operatora systemu dystrybucyjnego”.  

Projekt WBE przewidziany jest na trzy lata i będzie się składał z pięciu etapów. Pierwszy z nich dotyczący opracowania ,,modelu teoretycznego architektury systemu”, złożonego z trzech podstawowych modułów, elektrolitycznego generatora wodoru, magazynu i wodorowego ogniwa paliwowego, jest właśnie w fazie realizacji, zajmują się tym badacze z Uniwersytetu Szczecińskiego. W drugim etapie zostanie przygotowany ,,szczegółowy projekt techniczno-technologiczny” wodorowego bufora energetycznego.           
Więcej szczegółów projektu na stronie:    

https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/aktualnosci/article/innowacyjny-projekt-szczecinskich-naukowcow-i-enei-operator-zielony-wodor-pomoze-magazynowac-energi.html

Opracowanie BC 

Źródło:  

Dodaj komentarz