Widmo zwolnień w sądeckim MPK

Szukając oszczędności w tegorocznym budżecie miasta radni Nowego Sącza uszczuplili kwotę przeznaczoną na transport zbiorowy o ponad 4 mln zł. Władze spółki MPK szacują, że brak takiej kwoty w budżecie firmy będzie skutkował zmniejszeniem liczby autobusów na ulicach miasta i koniecznością zwolnienia nawet 26 kierowców.

Źródło:TVP3 Kraków-Kronika

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz