Wiadukt zamiast przejazdu. Kolej planuje zmiany w Terespolu

W połowie przyszłego roku gotowa ma być koncepcja wiaduktu w miejscu, gdzie droga do Siedlec krzyżuje się z torami łączącymi Warszawę z granicą państwa. Jego budowa ma wykluczyć ryzyko wypadku oraz pozwolić na szybszą jazdę pociągów.

Terespolski przejazd w ciągu ul. Wojska Polskiego należy do tych mniej przyjemnych dla kierowców. Ruchliwa droga wojewódzka krzyżuje się pod kątem 60 stopni z siedmioma torami kolejowymi, w tym linią łączącą Terespol z Warszawą oraz szerokotorową linią do stacji rozrządowej Kobylany obsługującą ruch towarowy. Długość przejazdu to blisko 68 metrów.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która planuje zlikwidować przejazd, ogłosiła już przetarg na „dokumentację przedprojektową”, czyli koncepcję wiaduktu drogowego nad torami. Jej wykonawca może być wybrany we wrześniu, a jego zadaniem będzie przedstawienie co najmniej czterech wariantów nowego układu drogowego i wskazanie tego, który będzie najbardziej korzystny.

Zamawiana przez kolej koncepcja ma zawierać m.in. wstępne określenie kosztów i wskazanie gruntów, które trzeba by było kupić bądź wywłaszczyć pod budowę bezkolizyjnego skrzyżowania drogi z torami. Ma również zawierać badania geotechniczne, które dadzą odpowiedź na pytania o nośność gruntów i właściwą technologię budowy. Oceniany ma być ponadto wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Dokumentacja ma ponadto uwzględniać rozchodzenie się hałasu i miejsca, gdzie może to być uciążliwe, ma również wskazać miejsca możliwych konfliktów społecznych. Wykonawca ma również przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Terespola organizując dla nich spotkanie oraz udostępniając im ankietę.

– Szacunkowy koszt opracowania koncepcji to ok. 180 tys. zł. Powinna być gotowa do końca drugiego kwartału 2021 roku – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. – To pierwszy etap wspólnej inwestycji Polskich Linii Kolejowych, Województwa Lubelskiego oraz gminy Terespol – podkreśla rzecznik. Na razie nie jest podawany żaden możliwy termin rozpoczęcia budowy wiaduktu.

Obiecują coś więcej

Kolej zapowiada również inwestycję na stacji Terespol, która ma być rozbudowana o dziesięć szerokich torów do obsługi ruchu towarowego. – Dzięki nowej grupie torów stacja będzie lepiej przygotowana do obsługi dłuższych i cięższych pociągów – informuje Siemieniec i dodaje, że chodzi nie tylko o przepustowość linii, ale też możliwości kontroli celno-granicznej. – Przejście graniczne przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.

Za:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Dodaj komentarz