W Lubuskiem mniej bezrobotnych

Lockdown trwa w najlepsze, a raczej w najgorsze i jego końca dla wielu nie widać, ale nadejście wiosny wiąże się zwyczajowo z wysypem prac sezonowych, i oby ich w tym roku również nie zabrakło. Powoli widać to w raportach powiatowych urzędów pracy, które odczuły już w marcu, choć na razie jeszcze bardzo niewielki, spadek liczby bezrobotnych.         

Jak czytamy w portalu wupzielonagora.gov.pl w Lubuskiem wszystkie urzędy pracy odnotowały w marcu spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a największy w powiatach strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim i międzyrzeckim, odpowiednio o 134, 103 i 101 osób. Łączna liczba bezrobotnych w regionie na ostatni dzień marca wynosiła 23 870 osób, co oznacza spadek w stosunku do lutego o 899 osób, a to stanowi 3,6 proc. Niestety w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła również liczba ofert zatrudnienia i to o 986.                         

Co ciekawe, i oby była to dobra wróżba, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie tylko, że w tej materii nie jest gorzej, ale nawet lepiej. W marcu 2020 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedzającego o 241 osób. Również jeśli chodzi o ofertę wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej było na plus. Lubuskie urzędy pracy oferowały ich aż o 1495 więcej niż rok temu.            

Niestety nie można tego samego powiedzieć w kwestii ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w regionie, w zeszłym roku kiedy koronacyrk się dopiero zaczynał było ich zdecydowanie mniej. W porównaniu z marcem 2020 roku było ich na dzień 31 marca bieżącego roku o … 4032 więcej, co stanowi wzrost aż o 20,3 proc.  Jeśli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to spadek liczby bezrobotnych w marcu 2021 rozłożył się prawie po równo.                     

Opracowanie BC 


Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz