W kwidzyńskiej papierni na dzisiaj zaplanowano strajk generalny

Związki zawodowe działające w International Paper Kwidzyn domagają się podwyżki o 380 złotych dla wszystkich pracowników od 1 marca br. Ponieważ zarząd jest gotów zwiększyć pensje tylko o 251 złotych, na wtorek 9 zaplanowano w zakładzie strajk generalny.

W dniach 17 – 20 marca przeprowadzono w zakładzie referendum strajkowe, które zdecydowało o zaostrzeniu formy protestu przeciwko brakowi podwyżek wynagrodzenia. Jak informuje Dziennik Bałtycki, przedstawiciele trzech związków zawodowych działających na terenie IP Kwidzyn poinformowali Prezesa Tomasza Brodeckiego, że wobec wyczerpania możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, od 9 czerwca pracownicy spółki przystępują do bezterminowego strajku.  

W piśmie skierowanym do prezesa IP Kwidzyn czytamy, iż „nie będzie możliwe zapewnienie ciągłości procesu technologicznego na terenie całej spółki”.

W zakładzie trwa obecnie pogotowie strajkowe podczas którego związki zawodowe apelują do pracowników „aby swoje obowiązki wykonywali jeszcze bardziej skrupulatnie, przestrzegając przy tym bardzo dokładnie wszystkich licznych procedur”. Zgodnie z zasadami organizatorzy protestu poinformowali swojego pracodawcę o tych planach pięć dni wcześniej, dając mu czas na „przygotowanie się do zaistniałej sytuacji i (…) zabezpieczenie maszyn, urządzeń i całych ciągów produkcyjnych przez cały czas trwania akcji protestacyjnej”. W swoim piśmie skierowanym do pracowników IP podkreślili także, że:

„Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych. Osoby niezrzeszone biorące udział w strajku mogą liczyć na wsparcie organizacji związkowych”.

Zarząd International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. podkreślił w wydanym oświadczeniu, że jest gotów do przyznania pracownikom firmy „podwyżek wynagrodzenia w wysokości, która odzwierciedla obecną sytuację rynkową oraz wymagające środowisko ekonomiczne i operacyjne, które uległo dalszemu pogorszeniu w wyniku pandemii COVID-19”. Wyraził także oczekiwanie, że „pracownicy i przedstawiciele Związków Zawodowych przyjmą naszą propozycję podwyżki i porozumienie zostanie podpisane”.Rozmowy o podwyżkach pensji trwają w IP Kwidzyn od października ub.r.

Wobec braku satysfakcjonujących efektów, związkowcy weszli w styczniu b.r. w spór zbiorowy z dyrekcją zakładu. Pierwsza propozycja podwyżki ze strony związkowców dotyczyła kwoty 415 zł brutto dla każdego pracownika. Pracodawca zaofiarował w odpowiedzi 206 zł. Wobec braku sukcesu przeprowadzonych wtedy mediacji przed bramą zakładu odbył się protest z udziałem ok. 400 pracowników, członków trzech związków zawodowych działających na terenie IP Kwidzyn: Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników IP Kwidzyn oraz Związku Inżynierów i Techników IP Kwidzyn. 

Jak informuje Dziennik Bałtycki ostatnie propozycje podwyżki ze strony związków zawodowych zatrzymały się na poziomie 380 zł wobec 251 zł oferowanych przez pracodawcę.

Oprac. ŁC

Na podstawie:

  • https://dziennikbaltycki.pl/strajk-pracownikow-international-paper-kwidzyn-od-9-czerwca-nie-beda-pracowac-jesli-nie-dostana-podwyzek/ar/c3-15010658
  • Fot. Dosp84

Dodaj komentarz