Urząd Morski w Słupsku zostanie nieodwołalnie zamknięty

W czwartek 13 lutego Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udzieliła ostatecznej odpowiedzi w sprawie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku – informuje portal 24kurier.pl (https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/likwidacja-urzedu-morskiego-w-slupsku-bez-konsekwencji/). 15 stycznia br. rozporządzenia w sprawie zniesienia od 1 kwietnia br. słupskiego urzędu oraz w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów i siedzib urzędów morskich podpisał minister Marek Gróbarczyk, szef MGWiŻŚ. Wierzytelności i zobowiązania placówki zostaną podzielone między dyrektorów urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie.

Urząd Morski w Słupsku zarządza ponad 170 kilometrami naszego Wybrzeża, zatrudniając przy tym blisko 300 osób, z których tylko jedna trzecia pracuje w słupskiej centrali.

Podsekretarz stanu poinformowała, że motywacją do podjęcia decyzji były powody „efektywnościowe i ekonomika wydatków środków publicznych” w kwestiach dużych przedsięwzięć, przetargów i inwestycji. Zapewniła też, że nikt z zatrudnionych w urzędzie nie straci pracy.

Dodaj komentarz