Stolik tylko z pozwoleniem

Każdy, kto organizuje jakiekolwiek wydarzenie plenerowe, w tym: zgromadzenie, akcję zbierania podpisów, happening czy nawet przemarsz w ścisłym centrum miasta, jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo pozwolenia na ustawienie jakiejkolwiek infrastruktury (krzesło, stolik, sztaluga, daszek, namiot itp.)

Trwający sezon turystyczny na starówce oznacza nie tylko sezonowe ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe, ale również wiele wydarzeń plenerowych i zgromadzeń publicznych. Koordynacja tego ruchliwego, sezonowego życia jest konieczna przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo licznych pieszych. Dlatego przypominamy zasady organizowania wydarzeń i zgromadzeń w przestrzeni staromiejskiej.

Wydarzenia plenerowe nieodłącznie kojarzą nam się z letnim sezonem na starówce. Każdy z organizatorów wydarzenia musi spełnić szereg obowiązków, a przede wszystkim uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym impreza ma się odbyć. W przypadku, gdy jest ono zaplanowane na terenie dróg wewnętrznych zespołu staromiejskiego – najbardziej uczęszczanych ciągów pieszych toruńskiej starówki, konieczne jest uzyskanie pozwolenia Biura Toruńskiego Centrum Miasta, sprawującego, w imieniu Prezydenta Miasta Torunia, zarząd nad tym obszarem. Przejdź do opisu procedury w Biuletynie Informacji Publicznej

Schemat zespolu staromiejskiego z zaznaczonymi ulicami objetymi przepisami

Schemat zespołu staromiejskiego Torunia z zaznaczonymi drogami wewnętrznymi. Kliknij i powiększ obrazek

Zgromadzenie publiczne, w myśl ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach to zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska  w sprawach publicznych.

Zgromadzenia organizowane są na podstawie zawiadomienia. Szczegółowe procedury postępowania w takim przypadku są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) Zgromadzenie – zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE ZWYKŁE)
2) Zgromadzenie – zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)

WAŻNE! W przypadku, gdy zgromadzenie organizowane jest na terenie wspomnianych dróg wewnętrznych zespołu staromiejskiego i w czasie jego trwania używana jest infrastruktura (np. namiot, stolik, krzesła, wolnostojące nośniki reklamowe), konieczne jest uzyskanie pozwolenia Biura Toruńskiego Centrum Miasta na zajęcie terenu starówki zgodnie z procedurą analogiczną dla wydarzeń plenerowych, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej – przejdź do informacji w BiP

Zgłoszenie zgromadzenia nie zwalnia organizatora z uzyskania pozwolenia na wjazd pojazdu do strefy wyłączonej z ruchu. W tym celu należy skontaktować się z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/stolik-tylko-z-pozwoleniem

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz