Stos wniosków do rozpatrzenia. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy prosi o dodatkowe osoby

Do tej pory właściciele małych firm i samozatrudnieni złożyli do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy ponad 14 tys. wniosków o pożyczki w kwocie 5 tys. zł.

Na ponad 14 tys. złożonych wniosków udało się podpisać zaledwie 1300 umów, stąd prośba o pomoc do prezydenta i starosty, aby PUP w Bydgoszczy mógł udzielać więcej pożyczek w krótszym czasie.

W ramach tarczy antykryzysowej w urzędzie pracy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się także starać o dofinansowanie wypłat dla pracowników. Samozatrudnieni zaś mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W pomoc przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej oprócz Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy zaangażowany jest także ZUS i Polski Fundusz Rozwoju.

Źródło: radiopik.pl

Foto: Jerzy Górecki z Pixabay

Dodaj komentarz