Stan epidemii w Polsce. Co to oznacza? Jakie będą nowe ograniczenia?

Mateusz Morawiecki Premier RP

W Polsce ogłoszono w piątek stan epidemii. Decyzję ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Co to oznacza w praktyce? Na początek to przedłużenie zamknięcia szkół do Wielkanocy. Ale stan epidemii pozwala państwu także na wprowadzenie zakazu prowadzenia określonej działalności, ograniczenia w przemieszczaniu się po kraju, a także tworzenie zamkniętych stref – tzw. stref zero czy stref buforowych. W praktyce może oznaczać to zamykanie miast, osiedli czy nawet konkretnych miejsc. Na razie żadne takie decyzje jednak nie zapadły.

– Wprowadzenie stanu epidemii pozwala ministrowi zdrowia na obszarze Polski, a wojewodom na obszarach województw na delegowanie określonych osób do walki z wirusem – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.- W galeriach handlowych nadal będą otwarte sklepy spożywcze, te sprzedające środki czystości czy kioski – dodał minister.

– Od 25 marca wprowadzony będzie obowiązek zdalnego realizowania podstaw programowych przez nauczycieli – zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Nauczyciele będą mogli wystawiać także oceny online. – Metody pracy i ilość materiału nauczyciele muszą dostosować do możliwości dzieci i uwzględnić to, że z tego samego sprzętu mogą korzystać inne osoby w rodzinie, np. zdalnie pracujący rodzice.
Piontkowski dodał, że rok szkolny nie będzie przedłużony, a terminy egzaminów nie zmieniają się.

Stan epidemii daje możliwość wprowadzenia:

  • czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowego ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych
  • nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych

Stan epidemii otwiera możliwość utworzenia w Polsce tzw. stref zero oraz stref buforowych. Co to oznacza?

•strefa zero

obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli

•strefa buforowa

obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi

Za: GazetaKrakowska

Dodaj komentarz