Saldo transferów finansowych między Unią Europejską a Polską

Konferencja Patryka Jakiego z udziałem profesorów Zbigniewa Krysiaka oraz Tomasza Grosse.

Unia Europejska osiąga wymierne korzyści z przynależności Polski. Profesorowie tlumaczą dlaczego obecny model ekonomiczny funkcjonowania UE należy zmienić dla dobra samej unii.

Dodaj komentarz