Prosimy  o  zapoznanie  się  z informacjami  w  poniższym filmie i z materiałami  załączonymi  pod filmem „Rozporządzenie parlamentu UE ws. produktów leczniczych z GMO, lockdown a grypa”

  • odciąć się od propagandy tzw. mediów głównego nurtu, 
  • organizować lokalne grupy współpracy i pomocy,
  • wytwarzać swoją żywność lub podjąć współpracę z dobrym rolnikiem,
  • ograniczyć dzieciom dostęp do tv i komputerów,  
  • wspierać lokalną ekonomię, 
  • żądamy od tzw. władzy zakazu: GMO, 5G, wolności szczepień itd,
  • porzucamy strach i panikę, którymi nas „karmiono” przez ostatnie miesiące! 

Aby obronić się przed wtórnym niewolnictwem, musimy odbudować solidarność między wsią i miastem! 

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Dodaj komentarz