Przejęcie przez Tatrzański Bank Spółdzielczy

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego – jako banku przejmującego, z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój.

Komisja na czele ze swoim przewodniczącym Jackiem Jastrzębskim jednogłośnie zezwoliła na połączenie trzech banków.

„Organy statutowe łączących się Banków zidentyfikowały najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju poszczególnych Banków. W wyniku tej analizy, zostały podjęte działania w kierunku połączenia, którego celem jest utworzenie wspólnej instytucji bankowej. Połączony Bank pozostanie wiarygodnym i bezpiecznym partnerem dla dotychczasowych udziałowców i klientów” – napisano w komunikacie KNF przesłanym PAP.

Zdaniem KNF łączenia banków spółdzielczych pozwalają na zapewnienie pełnej palety usług klientom oraz utrzymanie silnej pozycji rynkowej przez instytucje bankowe zdolne sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Argumentując swoją decyzję KNF wyjaśniła, że „w sytuacji postępującego rozwoju nowoczesnych technologii oraz wzrostu oczekiwań klientów dotyczących udostępniania przez banki coraz nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań w tym zakresie, a także w obliczu rosnących wymagań stawianych bankom, w szczególności w zakresie ekonomicznym, technologicznym, jak i regulacyjnym, Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje z uznaniem inicjatywy łączeniowe banków spółdzielczych, skutkujące tworzeniem silnych i bezpiecznych podmiotów”.

Zdaniem KNF w wyniku połączenia powstanie instytucja, która dzięki wykorzystaniu wzajemnego know-how oraz efektu synergii, zdolna będzie zaoferować właściwie skomponowany – nowoczesny i odpowiadający potrzebom klientów, wachlarz usług bankowych, po konkurencyjnych cenach. Jednocześnie, Bank będzie kontynuował usprawnianie metod zarządzania, w celu stałego podnoszenia efektywności wykorzystania lokalnych środków finansowych.

Tatrzański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej powstał w 1925 r.

Źródło:

  • Za: TVP3 Kraków

Dodaj komentarz