Przed nami kolejny etap remontu na autostradzie A4 od km 266 do km 269 (okolice MOP Wysoka).

graf.: Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o.Opole

Od środy 16 września wykonawca przystąpi do ustawiania oznakowania i barier separacyjnych na odcinku A4 od km 266 do km 269 (okolice MOP Wysoka). Ruch na tym odcinku zostanie przełożony z jezdni północnej na jezdnię południową, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i Wrocławia. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h. 

Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu warstw wiążącej i ścieralnej oraz prace wykończeniowe na poboczach. Jednocześnie w ramach prac mostowych malowane są bariery i gzymsy, oraz wykonywana jest dylatacja bitumiczna. 

Informacje  o prowadzonym remoncie są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Na dojazdach i na długości remontu zapewniona jest woda dla kierowców, a na dojazdach do remontu ustawione są toalety przenośne. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do wprowadzonego na tym odcinku oznakowania, ograniczenia prędkości oraz jazdy na suwak, co przyczynia się do minimalizowania zatorów na drodze. 

Zakres remontu A4 

Zakres prac przewidzianych remontem na odcinku ok. 12 km obejmuje nie tylko wymianę całej warstwy ścieralnej i wiążącej ale również odcinkowo podbudowę, remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. W ramach prac przeprowadzony zostanie remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą. Zamontowane zostaną barier linowe na przejazdach awaryjnych oraz wymienione bariery betonowe. Prace remontowe mają się zakończyć do końca listopada br. 

źródło: Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o.Opole

Dodaj komentarz