Premier o Programie dla Śląska: to tu bije przemysłowe i energetyczne serce Polski i tak pozostanie

fot.: Kancelaria Premiera RP

Ponad 60 mld zł w Programie dla Śląska to ogromny potencjał rozwojowy dla regionu. Realizowane przedsięwzięcia mają służyć innowacyjnym inwestycjom oraz przyciągać inwestorów. Ale przede wszystkim – utrzymać istniejące miejsca pracy i tworzyć nowe. W Katowicach odbyło się piąte posiedzenie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego.

Nowe przedsięwzięcia w Programie dla Śląska

Szef rządu pokreślił, że na Śląsku jest wiele możliwości rozwojowych. To nie tylko przemysł, ale także wykorzystanie nauki i badań.

Piąta Rada Wykonawcza ds. Programu dla Śląska zajmowała się nowymi przedsięwzięciami, które będą realizowane w ramach Programu. Są one przygotowywane z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb regionu. Stawiamy przede wszystkim na sektor nowoczesnych technologii.

Program dla Śląska ma charakter otwarty i cały czas podlega modyfikacjom, dodawane są kolejne przedsięwzięcia.

Środki finansowe zaangażowane w Programie to ponad 60 mld zł, z czego ok. 23 mld zł to zakontraktowane pieniądze.

Środki unijne dla regionu

Premier podkreślił znaczenie negocjacji unijnego budżetu w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Chcemy, żeby unijne programy szczegółowe dla województwa śląskiego zostały zaakceptowane jak najszybciej. Żeby środki na innowacje i rozwój przemysłu były jak najszybciej tutaj zaangażowane – kontynuował.

Program dla Śląska służy wszystkim Polakom

Jak podkreślił szef rządu wszystkie przedsięwzięcia w Programie dla Śląska mają na celu ochronę i tworzenie miejsc pracy, a także taką transformację, która będzie przyciągała tutaj ludzi. To jest zobowiązanie Programu dla Śląska.

To będzie największy program regionalny, jaki kiedykolwiek w tej części Europy był zaproponowany dla mieszkańców, pracowników i przedsiębiorców, aby w najlepszy możliwy sposób odpowiedzieć na wyzwania trzeciej dekady XXI w. – powiedział premier.

Program dla Śląska – jeden z priorytetów rządu

Program dla Śląska został ogłoszony w 2017 r., a jego realizacja, w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest  jednym z priorytetów rządu.

Celem Programu jest doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu, poprzez zastąpienie tradycyjnych sektorów gospodarki, działaniami innowacyjnymi i zaawansowanymi technologicznie.

Instytucją nadzorującą wdrażanie Programu jest Rada Wykonawcza powołana w kwietniu 2019 r. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 18 czerwca. Premier Mateusz Morawiecki, który objął wtedy przewodnictwo, zapowiedział nowe innowacyjne inwestycje w regionie i działania przyciągające inwestorów.

źródło: Kancelaria Premiera RP

Dodaj komentarz