Po wielu latach otwarto zbiornik Racibórz Dolny

fot: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Pamiętacie Państwo wielką powódź, powódź tysiąclecia, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów amerykańskich. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Wylały wówczas wody dorzeczy rzek Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, Olza, Oława, Skora, Szprotawa, Ślęza i Widawa, a także górnej Wisły i Łaby.

Minister Marek Gróbarczyk wziął dziś udział w oficjalnym otwarciu zbiornika Racibórz Dolny. To największa budowla hydrotechniczna w Polsce, która zabezpiecza przed powodzią ponad 2,5 miliona ludzi z województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Minister zapowiedział, że zbiornik będzie docelowo zbiornikiem retencyjnym, który będzie służył nie tylko przeciw powodzi, ale także przeciw suszy.

W uroczystości wzięli udział także:
minister środowiska Michał Woś, Grzegorz Puda- Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, prezes Wody Polskie Przemysław Daca oraz prezes Budimex SA Dariusz Blocher.

Sprawa budowy zbiornika ciągnęła się przez lata. Między innymi, na skutek fuszerki lub … sabotażu doszło do rażących odstępów od przestrzegania norm technicznych – wały budowano w sposób urągający zasadom sztuki inżynierskiej. Sprawą zajmowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratura.

Z dniem dzisiejszym bardzo wzmocniło się bezpieczeństwo obszarów Górnej Odry, południowo-zachodniej części woj.śląskiego oraz Opolszczyzny.

Janusz Perat

  • źródła: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wikipedia

Dodaj komentarz