Pesa wspólnie z Orlenem chcą wyprodukować polski pociąg na wodór – 30% albo L

PKN Orlen i Pesa Bydgoszcz będą współpracować na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu towarowego, a projekt ma na celu opracowanie pojazdu szynowego zasilanego wodorem.

Podczas konferencji organizowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie spółki podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Współpraca, która zakłada działania na rzecz rozwoju technologii transportu zeroemisyjnego, obejmie wymianę informacji oraz badania, które mają doprowadzić do opracowania przez Pesa Bydgoszcz pojazdu szynowego wyposażonego w napęd oparty o wodorowe ogniwa paliwowe.

W konsekwencji obie firmy przeprowadzą testy pojazdów szynowych zasilanych wodorem i docelowo chcą je wdrożyć do komercyjnych rozwiązań. Technologia ta miałaby być wykorzystana zarówno w lokomotywach towarowych, jak i pojazdach szynowych przeznaczonych do przewozu osób.

Wodór to jedno z kluczowych źródeł czystej energii wspieranych przez Unię Europejską w celu budowy gospodarki zeroemisyjnej. Rozwiązanie to jest sukcesywnie wdrażane w całym transporcie osobowym i towarowym.

Jak pisali w swoim raporcie eksperci 300Research, działu analitycznego 300Gospodarki, wodór i ogniwa paliwowe dają szansę dekarbonizacji nie tylko transportu drogowego, ale także innych gałęzi transportu.

„Najbardziej zaawansowane są projekty wykorzystania tej technologii w transporcie kolejowym. Choć transport kolejowy jest już dzisiaj znacznie bardziej zelektryfikowany niż inne środki transportu, w większości państw europejskich niezelektryfikowanych jest wciąż ok. 40-50 proc. linii kolejowych – obecnie jeżdżą po nich głównie pociągi używające silników diesla. Elektryfikacja tych linii jest oczywiście możliwa, lecz prawdopodobnie nie najbardziej ekonomiczna, biorąc pod uwagę, że są to przede wszystkim linie o niskim natężeniu ruchu.

Choć istnieją projekty pociągów napędzanych przy użyciu baterii litowo-jonowych, technologia ta nie jest najlepiej dostosowana do pojazdów o dużej masie i pokonujących duże dystanse – jest to podobny problem, jak w przypadku samochodów ciężarowych. Stąd, uważa się, że ogniwa paliwowe mogą być w tym zakresie lepszym rozwiązaniem” – mówi raport.

Pierwszy pociąg wodorowy wprowadziła na rynek francuska firma Alstom. Produkowana przez nią Coradia Lint wjechała na tory kolejowe w Dolnej Saksonii we wrześniu 2018 r. Obecnie w użytku są tam dwa pojazdy tego modelu.

Technologia wodorowa staje się jednak szybko coraz popularniejsza w sektorze transportu szynowego.

Do 2021 r. flota pociągów wodorowych w Niemczech ma wzrosnąć do 14. Podobne plany zakupowe mają rządy m.in. Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji i Japonii.

„Jesteśmy świadomi zachodzących zmian. Podobnie jak inne koncerny paliwowe przygotowujemy się do transformacji energetycznej. Dlatego koncentrujemy nasze działania i plany inwestycyjne między innymi na rozwoju sektora petrochemicznego, inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz na rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” – powiedział podczas podpisywania umowy z Pesą Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

„Rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego, który wykorzystywany będzie do napędu pojazdów elektrycznych, w tym lokomotyw, planowane jest w 2021 roku. Podpisany drugi w bieżącym roku, po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, list intencyjny z Pesa Bydgoszcz to kolejny etap, służący rozwojowi transportu opartego na ekologicznej technologii” – dodał.

Dodaj komentarz