Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Rzeszowa

Na sesję trafił wzbudzający ogromne kontrowersje projekt uchwały dotyczący planu zagospodarowania w rejonie ulicy Wyspiańskiego, gdzie w przyszłości ma powstać między innymi kryte lodowisko, Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne i nowe wieżowce. Do projektu proponowanego przez miasto ponad 70 uwag zgłosiły rady osiedli i Stowarzyszenie Architektów.

Zdalne obrady radnych w sprawie tego niezagospodarowanego terenu przy ulicy Wyspiańskiego, poprzedziła konferencja prasowa, na której szef klubu Resovia, ale także przewodniczący Rady Osiedla Króla Augusta i przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, długo wymieniali swoje zastrzeżenia. Spodziewanej dyskusji jednak nie było, decyzją Klubu Rozwój Rzeszowa punkt został ściągnięty z porządku obrad.

Tomasz Kamiński, Radny Klubu Rozwój Rzeszowa – Wokół tego tematu narosło wiele niejasności, pojawiło się wiele nieprawd, półprawd. Chcemy przedyskutować publicznie ze stronami zainteresowanymi, a więc z kibicami ze sportowcami z klubu Resovia, mieszkańcami okolicznych osiedli i znaleźć takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało wszystkie strony. Daliśmy sobie czas na przyjrzenie się temu i znalezienie wyjścia.

Ważne żeby było dobre, bo w tym rejonie miasta znajduje się Stadion Resovii, który ma być rozbudowany. W przyszłości planowane są tu dwa ważne dla Rzeszowa obiekty kryte lodowisko i Centrum Lekkoatletyczne.

Robert Kultys, radny Rzeszowa, PiS – Według mnie cała urbanistyka tego miejsca powinna być podporządkowana tym dwóm olbrzymim obiektom, które powinny zyskać wyeksponowanie. Natomiast odnoszę wrażenie, że w planie, który nam zaproponowano wszystko podporządkowano wymogom inwestycji deweloperskich, natomiast te dwie inwestycje zostały wklejone w to wszystko i straciły tę ekspozycję, którą mieć powinny.

Jolanta Kaźmierczak, radna Rzeszowa, PO – Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu wskazywała, że na tym obszarze należy zwiększyć usługi publiczne, centrotwórcze. A co zostało zwiększone? Dopuszczona została zwiększona intensywność zabudowy mieszkaniowej i w tej zabudowie mieszkaniowej został obniżony wskaźnik parkingowy do 1,0. Zostały też zlikwidowane parkingi istniejące.

Tymczasem jak podkreśla radna nie wskazano innych alternatywnych miejsc, jej zdaniem w projekcie budynki są też za bardzo zbliżone do planowanego Centrum Lekkoatletycznego.

Podczas sesji przyjęta została uchwała uruchamiająca procedurę przyłączenia do Rzeszowa Kielanówki z gminy Boguchwała.

Sławomir Gołąb, radny Klubu Rozwój Rzeszowa – Uważam, że Kielanówka powinna zostać przyłączona do Rzeszowa, zresztą jej bliskość i położenie blisko granic na to wskazuje, a poza tym trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo ostatnio pan prezydent otrzymał list od 400 mieszkańców, którzy bardzo chcieli aby ich miejscowość została do Rzeszowa przyłączona.

Zdaniem szefa klubu PiS Rzeszów powinien się rozwijać zyskując nowe tereny i mieszkańców, ale w innym kierunku sięgając bo profity, jakie daje w przepisach dobrowolne połączenie dwóch gmin.

Marcin Fijołek, radny Rzeszowa, PiS – Jestem zdecydowanie za tym żeby Rzeszów dalej się powiększał, temu służy przede wszystkim ta inicjatywa pani wojewody poszerzania o cała gminę Krasne. To powinno być naszym priorytetem, na tym się powinno miasto skupić.

Podczas sesji radni wprowadzili też korekty do tegorocznego budżetu, po zmianach wynosi on miliard 780 milionów złotych.

Źródło: TVP3 Rzeszów-Aktualności

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz