Odbieranie koncesji na alkohol kolejnym straszakiem na otwierających swoje biznesy restauratorów

Zaszachowani przez rząd pandemią przedsiębiorcy branży gastronomicznej znaleźli się w niezłych tarapatach i co gorsze zanosi się na kolejne miesiące agonii tego sektora gospodarki. Właściciele pubów, restauracji i klubów, którzy nie mając po prostu innego wyjścia otworzyli swoje biznesy pomimo rządowych ograniczeń, są nękani nieustannie przez służby.   

        
Kolejnym narzędziem w ich rękach do szykanowania muszących pracować aby przeżyć obywateli, oprócz mandatów i gigantycznych kar administracyjnych, stało się składanie wniosków do samorządów o odbieranie koncesji na sprzedaż alkoholu. Lubuscy policjanci już w czterech przypadkach skierowali do urzędów pisma o takie ukaranie niesfornych wobec bezprawnych rozporządzeń władzy, lokalnych restauratorów.                          

Jak czytamy w portalu gazetalubuska.pl jeden z wniosków o cofnięcie koncesji wpłynął do kostrzyńskiego magistratu i jest właśnie poddawany wnikliwej analizie. Zachodzi pytanie czy urzędnicy odrzucą ten ewidentnie nie spełniający według obowiązującego prawa żadnej z trzech przesłanek do odebrania koncesji wniosek, czy raczej wystraszą się odstawienia od publicznej piersi, które grozi samorządom przeszkadzającym rządowi w krucjacie przeciwko zarazie i wykażą się w tym wypadku wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,,dobrą wolą”, oczywiście tylko z punktu widzenia rządzących, i odbiorą zgnębionemu restauratorowi nie tylko koncesję, ale również resztki wiary w państwo i w prawo.              

Wypada mieć nadzieję, że kostrzyńscy urzędnicy podobnie jak w większości innych takich przypadków, które zaczęły lawinowo pojawiać się w całym kraju, odrzucą jednak ten godzący w prawa przedsiębiorcy wniosek. Szczególnie, że jak słusznie zauważył w wypowiedzi dla Gazety Lubuskiej jeden z lubuskich urzędników: ,,Byłoby to działanie wbrew interesowi naszych przedsiębiorców, którzy od lat działają na naszym terenie, płacą tu podatki i dają pracę mieszkańcom”.           

Opracowanie BC 
Źródło:     

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz