Ministerstwo Rozwoju: Relacje gospodarcze z USA, udział Polski w pracach G20 oraz Inicjatywa Trójmorza – tematami rozmów minister Emilewicz i sekretarza Rossa

Ministerstwo Rozwoju informuje:

Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze, Trójmorze oraz udział Polski w pracach G20 – to niektóre tematy dzisiejszego spotkania minister Jadwigi Emilewicz i sekretarza handlu USA Wilbura Rossa.

– Stany Zjednoczone to – tradycyjnie – nasz strategiczny partner. Ostatnie lata to okres wzmocnienia naszej współpracy gospodarczej. Dzięki temu udało nam się m.in. istotnie zmniejszyć deficyt we wzajemnej wymianie handlowej. W 2018 r. wyniósł on 333 mln dolarów, gdy jeszcze w 2015 r. było to ok. 790 mln dolarów. Chcemy kontynuować ten trend – deklaruje minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

USA jednym z ważniejszych partnerów handlowych Polski

Stany Zjednoczone są jednym z naszych ważniejszych partnerów handlowych. Co więcej, ich rola w polskiej wymianie handlowej w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. Według wstępnych danych GUS w 2018 r. USA na liście rynków eksportowych uplasowały się na 8. pozycji, z udziałem 2,8%, gdy w 2015 r. znajdowały się na pozycji 12. (z udziałem 2,2%).

8. miejsce Stany Zjednoczone zajęły także wśród naszych głównych rynków importowych (z udziałem 2,8%). To o jedną pozycję wyżej niż w 2015 r.

Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje pozaunijne, w 2018 r. USA uplasowały się na 2. pozycji wśród polskich głównych rynków eksportowych (za Rosją) oraz na 3. wśród rynków importowych (za Chinami i Rosją).

Rosną polsko-amerykańskie obroty towarowe

Ostatnie lata to również okres dynamicznego wzrostu naszych obrotów towarowych z USA. W 2017 r. eksport polskich towarów na ten rynek wzrósł o ok. 28%, a w 2018 r. o ok. 19%.

Wynikało to głównie z dynamicznych wzrostów wywozu wyrobów elektromaszynowych, w tym kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części, maszyn i urządzeń elektrycznych i ich części oraz przyrządów i aparatury, optycznej, fotograficznej, kinematograficznej, pomiarowej, medycznej itp., ich części oraz akcesoriów.

Dobre wyniki eksportu do USA to m.in. efekt realizowanych na tym rynku branżowych programów promocji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dotyczy to m.in. takich branż, jak: sprzęt medyczny, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, jachty i łodzie, meble i części samochodowe i lotnicze.

Po stronie importu towarów z USA odnotowaliśmy natomiast wzrosty na poziomie ok. 16,5% w 2017 r. oraz ok. 16% w 2018 r. Dynamicznie zwiększał się przywóz statków powietrznych, kosmicznych i ich części oraz paliw i olejów mineralnych.

Dzięki zdecydowanie szybszemu wzrostowi eksportu do USA, w ostatnich latach nastąpiła redukcja deficytu w naszej wymianie handlowej z USA – do ok. 333 mln USD w 2018 r. Jeszcze w 2015 r. wynosiła ona ok. 790 mln USD.

W 2018 r. Polska plasowała się na 44. pozycji wśród rynków eksportowych USA (z udziałem 0,3%) oraz 37. miejscu wśród rynków importowych (0,3% udziału).

Nasze obroty towarowe z USA dynamicznie rosły też w 2019 r. W pierwszych 11 miesiącach 2019 r. nasz eksport towarów wzrósł o 4,2% (r/r) – do blisko 7 mld USD, a import o 9,3% – do 7,7 mld USD.

Najważniejsze pozycje w polskim eksporcie do USA

W 2018 r. eksportowaliśmy do Stanów Zjednoczonych głównie: silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe – ok. 17,2% udziału w eksporcie do USA; meble – 6,3%; sprzęt i aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe – 5,3%; żurawie okrętowe, dźwignice, wózki z urządzeniami dźwigowymi – 4,2%; części szybowców i samolotów – 3,7%; części i akcesoria samochodów – 3,2%; mięso wieprzowe świeże, schłodzone lub zamrożone – 2,4%.

Kluczowe pozycje w polskim imporcie z USA

Z kolei Polska sprowadzała z USA w 2018 r. przede wszystkim: samoloty i śmigłowce – ok. 12,5%; silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe – 7,8%; ropę naftową i kondensaty gazu naturalnego, surowe – 5,6%; samochody osobowe – 3,1%; narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne – 2,9%.

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

NBP szacuje, że wartość amerykańskiego kapitału zainwestowanego w Polsce na koniec 2018 r. wyniosła 4,8 mld USD wobec 5,9 mld USD rok wcześniej. Udział amerykańskiego kapitału w łącznej wartości kapitału zagranicznego w Polsce (228,5 mld USD) wyniósł 2,1%, co plasowało USA na 12. miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów w naszym kraju.

Według ostatnich dostępnych danych GUS na koniec 2017 r. funkcjonowało u nas 667 podmiotów z udziałem amerykańskiego kapitału, z czego ponad połowa (368) zatrudniała do 9 osób.

Amerykańskie inwestycje w Polsce są zlokalizowane głównie w przetwórstwie przemysłowym (47,5%) oraz w handlu i naprawach pojazdów samochodowych (21,8%). Najwięcej, bo blisko 60% podmiotów z kapitałem amerykańskim, było zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Następne w kolejności było woj. dolnośląskie, gdzie zarejestrowano 4,4% tego typu podmiotów.

W Polsce zainwestowały m.in. Pfizer, Ecolab (farmacja), Ford, Tenneco Automotive (motoryzacja), Pratt and Whitne, PZL-Mielec (Lockheed Martin, przemysł lotniczy), Can-Pack, Indesit Company, International Paper, Whirlpool Polska (wyroby przemysłowe), Philip Morris, Mondelez, Pepsi Cola, Avon, Johnson and Johnson, COTY, Procter & Gamble, Colgate – Palmolive, HJ Heinz, Levi Strauss, SC Johnson, Estee Lauder (dobra konsumpcyjne), IBM Polska, DELL, Hewlett Packard Enterprise, Intel Technology, Oracle, Microsoft, Cisco Systems, Google, Xerox (IT), CBRE Corporate Outsourcing (nieruchomości i budownictwo).

źródło: Ministerstwo Rozwoju

Dodaj komentarz