Ministerstwo Finansów: Stan środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w marcu 2020r.

MF informuje:

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w marcu 2020 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2020 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:

– kapitał – równowartość 49,2 mln EUR (221,8 mln PLN),

– odsetki – równowartość 207,5 mln EUR (929,6 mln PLN),

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2020 roku wyniósł łącznie 6 762,0 mln EUR (30 782,7 mln PLN).

Information on foreign debt in March 2020

Ministry of Finance is pleased to announce that:

1. The following payments in foreign currencies were made for service of foreign debt in March 2020:

– principal – equivalent of EUR 49.2 m (PLN 221.8 m),

– interest – equivalent of EUR 207.5 m (PLN 929.6 m),

2. As of the end of March 2020 foreign currency funds on budgetary accounts were equivalent of EUR 6 762.0 m (PLN 30 782.7 m).

źródło: Ministerstwo Finansów

Dodaj komentarz