Lubuskie Bony Wsparcia na finiszu

Jak donosi portal gazetalubuska.pl Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa i Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę formalną wniosków do programu Lubuskie Bony Wsparcia finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ogłosiły długo oczekiwane wyniki konkursu. Z północnej części regionu lubuskiego zakwalifikowano do programu 149 firm, a 173 znalazły się na liście rezerwowej, natomiast na południu województwa przyznano dofinansowanie 141 przedsiębiorstwom, a lista rezerwowa obejmuje ich 185.        

Wsparcie lubuskich przedsiębiorców ze środków Urzędu Marszałkowskiego tak jak się kontrowersyjnie zaczęło, tak się i kończy. Pomimo tego, że wreszcie po 5 miesiącach od rozpoczęcia naboru zakończyła się ocena wszystkich zgłoszonych projektów i zakwalifikowane do programu wnioskujące o wsparcie poszkodowane lockdownem firmy otrzymają wkrótce tak bardzo potrzebne im do przetrwania i utrzymania miejsc pracy środki, to wokół programu wątpliwości narosło tak wiele, że nawet szczęśliwcy, którym przyznano wsparcie widzą wiele mankamentów bardzo spóźnionej pomocy.            

I już nie chodzi tylko o fakt, że w tak długim czasie, po powtórce z koronawirusowej rozrywki jaką zafundował przedsiębiorcom rząd, wiele ze starających się o pomoc firm mogło już dawno stracić płynność finansową i zbankrutować, ale również o to, że bez tej pomocy na czas być może przedsiębiorstwa nie będą w stanie wywiązać się z ważnego warunku umowy, konieczności utrzymania działalności przez najbliższe trzy lata, szczególnie biorąc pod uwagę obecne poczynania polityków wobec wielu branż. Bardzo niepewna przyszłość może spowodować, że przystąpienie do programu jeszcze bardziej pogrąży przedsiębiorców. Jak trafnie podsumował sprawę jeden z rozmówców Gazety Lubuskiej: ,,Gdyby coś poszło nie tak, zostaniemy z długami”.            

Duże kontrowersje wśród lubuskich przedsiębiorców budzi również sprawa tego czy na pewno to wsparcie zostało skierowane do firm z branż, które zostały najbardziej poszkodowane koronawirusowymi obostrzeniami. Bowiem np. na liście podmiotów zakwalifikowanych do programu przez ZIPH, jak czytamy w portalu gazetalubuska.pl, na 149 podmiotów aż ok. 20 z nich to firmy z branży … stomatologicznej.               

Więcej na stronie:      
https://gazetalubuska.pl/lubuskie-bony-wsparcia-znamy-wyniki-rekrutacji-czy-marszalek-dolozy-20-mln-zl/ar/c1-15337688

Opracowanie BC 
Źródło:   

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz