Krosno powiększy się o teren byłego lotniska Iwonicz

Od 1 stycznia przyszłego roku Krosno będzie większe o 122 hektary. Rada Ministrów zaakceptowała wniosek o włączenie terenu byłego lotniska Iwonicz w granice administracyjne miasta. Decyzja rządu pieczętuje ugodę, którą zawarły samorządy ubiegające się wcześniej o prawo do byłego lotniska. Teraz mogą planować wspólne inwestycje.

Samorząd Krosna kupił od jednego z banków, teren byłego lotniska Iwonicz, leżącego w granicach administracyjnych dwóch gmin: Piastowego i Krościenka Wyżnego jeszcze w 2017 roku. Za ponad 140 hektarów gruntu, miasto zapłaciło wtedy blisko 14 milionów złotych. Transakcję oprotestowały obie gminy, domagając się prawa pierwokupu. Po latach sporu samorządy w końcu zawarły ugodę. Krosno zobowiązało się do odsprzedania gminie Miejsce Piastowe 11 hektarów, a Krościenku Wyżnemu, 19 hektarów lotniska. To otworzyło drogę do powiększenia Krosna o pozostały teren lotniska, czyli 122 hektary.

Samorząd Krosna chce, by przez byłe lotnisko przebiegała droga łącząca miasto z drogą ekspresową S-19. Pozostały teren przeznaczono na strefę inwestycyjną. Prognozowany koszt inwestycji to około 50 milionów złotych. Samorządy Miejsca Piastowego i Krościenka Wyżnego, działania związane z inwestycjami na lotnisku muszą rozpocząć od wykupienia gruntu od Krosna. Obie gminy oczekują, że Krosno będzie współpracowało z mniejszymi samorządami w tworzeniu wspólnej wizji rozwoju obszaru po byłym lotnisku.

Jako, że na terenie lotniska nikt nie mieszkał, powiększenie obszaru Krosna nie spowoduje żadnych perturbacji dla mieszkańców gmin, których teren będzie przyłączony do miasta.

Źródło: TVP3 Rzeszów – Aktualności

Dodaj komentarz