Kontrowersyjna forma protestu Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich. Zarząd portów w Szczecinie i Świnoujściu nie zamierza przyglądać się temu bezczynnie

Zarząd portów w Szczecinie i Świnoujściu nie zamierza przyglądać się bezczynnie jak grupa desperatów chce dochodzić swoich praw kosztem innych podmiotów a nawet całego narodu, dla którego sprawne działanie portów w tak szczególnej sytuacji jest sprawą szczególnie ważną.            

W związku z zapowiedzią blokady portów przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich, którzy zostali pominięci przez unię europejską w kwestii odszkodowań za całkowity zakaz połowu dorsza na Bałtyku, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zaapelował o odstąpienie od zapowiadanej formy protestu.             

Na portalu swinoujskie.info czytamy:             

„Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że zakaz połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego nałożony przez Unię Europejską oddziałuje bezpośrednio na sytuację ekonomiczną podmiotów oferujących morskie rejsy wędkarskie w tamtym regionie.          

Niemniej, zapowiadana blokada budzi niepokój ZMPSiŚ SA, bowiem jej realizacja będzie wywoływała negatywne konsekwencje finansowe. Naruszanie ciągłości logistycznego łańcucha dostaw poprzez blokowanie, czy też opóźnianie obsługi statków w portach w Szczecinie i Świnoujściu, powodować będzie wielomilionowe straty tak po stronie ZMPSiŚ SA, czy przedsiębiorstw portowych, jak i wszystkich innych podmiotów powiązanych z łańcuchem dostaw, co w obecnej dobie pandemii koronawirusa ma ogromne znaczenie.  Ponadto zapowiadana akcja zagraża bezpieczeństwu żeglugi oraz załóg statków, jak również w kontekście blokowania, czy opóźniania dostaw LNG do terminalu gazowego w Świnoujściu godzi w kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju.  Dodatkowo blokada ruchu promów na trasie Świnoujście–Ystad, Świnoujście-Trelleborg skutkować będzie nagromadzeniem samochodów ciężarowych, a w rezultacie zatorami drogowymi w samym Świnoujściu, jak na drogach doń prowadzących. Taka blokada międzynarodowej wymiany handlowej przyniesie ogromne straty finansowe i wizerunkowe naszego kraju.           

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż obrana forma protestu jest nie do zaakceptowania i w przypadku realizacji zapowiedzianej blokady i poniesienia przez ZMPSiŚ SA z tego tytułu szkody majątkowej, Spółka rozważy wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko organizatorom i uczestnikom blokady”.             

Rozsądnie podeszli do sprawy internauci:          

„Blokować, nie pytać
Pozwalam.
Tylko blokować u konkurencji, która narzuciła zakaz”.            

Na podstawie swinoujskie.info 

Oprac. BC

Obraz. DavidStettiner/Wikipedia

Get involved!

Comments

No comments yet