Kolejnych 15 mln zł na pożyczkę płynnościową w województwie Warmińsko-Mazurskim

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zwiększył pulę środków przeznaczonych na wsparcie płynności firm z Warmii i Mazur.

Do tej pory samorząd województwa przekazał na Pożyczkę Płynnościową w ramach RPO WiM 2014-2020 blisko 31 mln zł.

Umowy pożyczkowe o wartości  26,5 mln zł podpisało już 160 firm. Kolejne 15 mln zł już wkrótce będzie dostępne dla przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego.

Przeznaczenie pożyczki oraz jej warunki pozostają bez zmian. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać ją m.in. na opłacenie składek ZUS, kosztów wynajmu, wynagrodzeń pracowników czy zobowiązań handlowych i kosztów publiczno-prawnych. Maksymalna wartość pożyczki to 400 tys. zł. Wsparcie nie jest obciążone prowizją ani innymi kosztami, a oprocentowanie zaczyna się od 0,04 % w skali roku. Pożyczka udzielana maksymalnie na 6 lat.      

Pożyczki płynnościowe skierowane są do przedsiębiorców, których firmy po 31 grudnia 2019 roku znalazły się w trudnej sytuacji wywołanej wybuchem pandemii Covid-19.

W najbliższym czasie zostaną wskazane instytucje, w których będzie można złożyć wniosek o Pożyczkę Płynnościową.

Kontakt do instytucji, które do tej pory wspierały przedsiębiorców Warmii i Mazur Pożyczką Płynnościową:
– Działdowska Agencja Rozwoju S.A tel., tel (23) 697 06 77, e-mail: pozyczki@darsa.pl,
– Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, tel.: 89 521 12 50, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl,
– Stowarzyszenie ”CREP”, tel. 55 248 10 91, e-mail: pytania@screp.pl

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz