Kolejny list intencyjny ws. organizacji Igrzysk Europejskich w Małopolsce

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i samorządowcy podpisali list intencyjny ws. inwestycji drogowych i kolejowych przed organizacją III Igrzysk Europejskich, które mają odbyć się w Krakowie i Małopolsce w 2023 r.

Porozumienie zawarte zostało w piątek w Krakowie między ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, marszałkiem województwa małopolskiego Witoldem Kozłowskim i prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim.

Zgodnie z zapowiedziami, organizacja III Igrzysk Europejskich odbędzie się we współpracy między samorządami a rządem. Małopolska i miasto Kraków mają wskazać, które inwestycje w regionie są konieczne, by poprawić infrastrukturę drogą i kolejową, a tym samym przygotować ją na przybycie uczestników wydarzenia i kibiców z całego świata.

Celem wspólnego działania jest poprawa komunikacji w regionie, udrożnienie dróg, szlaków drogowych i kolejowych oraz poprawa przepustowości lotniska w Balicach.

Jak przypomniał marszałek Kozłowski, pierwszy list intencyjny związany z organizacją wydarzenia został podpisany z b. wicepremierem Jarosławem Gowinem i dotyczył lokalizacji wioski Igrzysk.

Marszałek podkreślił, że „filozofia doboru miejsc”, w których będą rozgrywać się ważne wydarzenia jest taka, że należy wykorzystać obiekty znajdujące się już na terenie województwa. Przykładem – w jego opinii – jest Zakopane, dysponujące zarówno obiektami sportowymi, jak i bazą hotelowo-rekreacyjną.

Pytany z kolei o koszty Kozłowski wskazał, że na razie trudno jest je szacować, gdyż wciąż nie wiadomo, ile dokładnie osób przyjedzie do Polski.

„Dla miasta i regionu nie będą to koszty, które w jakikolwiek sposób przekraczałyby nasze możliwości” – zadeklarował marszałek.

„Dotychczasowe doświadczenia z Azerbejdżanu, z Baku są takie, że koszty utrzymania wszystkich ekip, opłacenia wszystkich rzeczy, które ciążą na organizatorach, to około 150 milionów”- wyjaśnił, zaznaczając, że w 2023 r. będą one jednak wyższe.

Kozłowski przyznał także, że w tej kwestii liczy na wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, ponieważ „będzie to pierwsza multidyscyplinarna impreza, wielkie wydarzenie sportowe o charakterze europejskim, po pandemii”.

Podkreślił również, że areny sportowe będą zlokalizowane wzdłuż szlaków dobrze zorganizowanych – Bochni, Tarnowa czy Zakopanego. Natomiast szczegółowy zakres działań zostanie określony podczas dalszych rozmów.

Minister Adamczyk zauważył, że część z wymienionych inwestycji realizowanych jest w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Krajowego Programu Kolejowego. Ponadto realizowane mają być także te opisane w przyjętym przez rząd programie dla Podtatrza, w którym uwzględnione zostały rozwiązania komunikacyjne dla tego regionu.

„Będziemy też starali się, aby środki finansowe pochodzące z budżetu nie były bezpośrednio dedykowane przygotowaniom do Igrzysk, ale tym właśnie przedsięwzięciom drogowym” – zadeklarował minister.

Przywoływał przykład działań mających na celu poprawę przejezdności dróg gminnych i powiatowych na Sądecczyźnie i Podtatrzu, z których środki pozyskane będą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Szef resortu infrastruktury podsumował, że realizowane obecnie działania przygotowywane były już od dawna i są teraz na różnym etapie zaawansowania. „Źródła finansowania będą różne i na pewno nie będą wpisane w budżet Europa 2023. Dzisiaj mówimy o tym, że konieczna jest dobra współpraca w dobrym przygotowaniu Igrzysk, również w obszarze infrastruktury komunikacyjnej” – zapewnił.

Rolę gospodarza Igrzysk Europejskich Krakowowi i Małopolsce przyznano 22 czerwca ub.r. w Mińsku, gdzie odbyła się druga edycja tej imprezy. Za tą kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 2015 r. w Baku.

Źródło:

Dodaj komentarz