Kietrz: rewitalizacja linii kolejowej nr 194 i przywrócenie w jej obrębie ruchu pasażerskiego.

fot. Gmina Kietrz / Stacja kolejowa Kietrz, dawna ul. Wojska Polskiego

Dwa dni temu pisaliśmy o rewitalizacji linii kolejowych 177 i 294 z Racławic Śląskich do Raciborza – a dzisiaj mamy kolejną dobrą wiadomość.

19 sierpnia Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Kietrz do programu „Kolej Plus”. Jej efektem w przypadku naszej gminy ma być rewitalizacja linii kolejowej nr 194 i przywrócenie w jej obrębie ruchu pasażerskiego. 25 sierpnia 2020 r, Burmistrz Kietrza Dorota Przysiężna- Bator oraz Skarbnik Gminy Beata Trzcińska podpisały list intencyjny, w którym 11 partnerskich samorządów zobowiązuje się do podjęcia wspólnych działań w celu ubiegania się o wsparcie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ + do 2028 roku”. Przypomnijmy, że istniejąca od 1896 roku linia Kietrz- Pietrowice Wlk została zamknięta dla ruchu pasażerskiego bez mała 30 lat temu- ostatni pociąg pasażerski przejechał tędy w 1993 roku.

Janusz Perat

źródło: Gmina Kietrz

Dodaj komentarz