Jakość handlowa wina

W II kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wina z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, którą objęto 32 podmioty.

Podkreślamy – z upraw winorośli położonych na terytorium Polski.

Generalnie taka wiadomość cieszy – czyżby Polska wracała do tradycji wyrobu wina ?

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 3 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 23 partiach. Z uwagi na zaniżoną zawartość alkoholu zakwestionowano 1 partię (4,3%).

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 50 partii, z czego w 27 stwierdzono nieprawidłowości (54,0%). Dotyczyły one m.in.:

  • Braku wskazania miejsca wytworzenia, kategorii produktu i warunków przechowywania.
  • Braku informacji o podmiocie butelkującym lub podania ich w nieprawidłowy sposób.
  • Stosowania określeń odnoszących się do obszarów geograficznych niedozwolonych dla win bez ChNP lub ChOG.

Czekamy na większą ilość producentów – z nadzieją, że wino będzie lepszej jakości niż piwo.

źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Spożywczych

Perkaż

Dodaj komentarz