Gospodarka Pomorza przeżywa recesję 'wirusową’

Urząd Statystyczny opublikował „piorunującą” – jak nazywa ją Dziennik Bałtycki – publikację na temat sytuacji gospodarczej na Pomorzu w dobie ogłoszonej epidemii koronawirusa.

W wielu przedsiębiorstwach rośnie obawa o stabilność firmy, gdy dramatycznie pogarsza się bilans zamówień. Dla przykładu inwestycje rozpoczęte z nadejściem wiosny przez przedsiębiorstwa budowlane to zaledwie połowa tego, na ten czas zaplanowano. Przygotowywany cyklicznie raport Urzędu Statystycznego rozszerzono tym razem o aneks zawierający wypowiedzi przedsiębiorców na temat wpływu pandemii na sytuację prowadzonych przez nich firm.

Jak informuje Dziennik Bałtycki „płyną z tego dokumentu bardzo pesymistyczne konkluzje”. Takie badanie jest oparte na wypracowanych przez urząd statystyczny standardowych procedurach, dzięki czemu można potem wyniki tych corocznych badań porównywać na przestrzeni wielu lat, wysnuwając z tego konstruktywne wnioski. Największe obawy w kwestii zagrożenia stabilności ich firm przez ogłoszoną epidemię wyrażają przedstawiciele branży budowlanej. 38,4% z nich widzi swoją przyszłość w niezbyt jasnych barwach. W pozostałych branżach podobne obawy deklarowało od 13,2% do 27,3% właścicieli i zarządców spółek. Niemal wszyscy wprowadzili już różnorakie rozwiązania mające zniwelować negatywne skutki ograniczeń. Jak podaje portal Dziennika Bałtyckiego: „w handlu i usługach praca zdalna miała objąć nawet 40% personelu”. Ponad połowa ankietowanych spółek notuje już zatory płatnicze i spodziewa się ich wzrostu, a cięcia w inwestycjach sięgają od 20,7% w handlu detalicznym po 53,2% w budownictwie. Przewidywania kwietniowego bilansu zamówień klientów na towary i usługi nie napawają optymizmem: od minus 31,2% w budownictwie, przez minus 29,3% w handlu detalicznym po minus 32,3% w usługach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://dziennikbaltycki.pl/ koronawirus-gospodarka-na-pomorzu-przezywa-zalamanie-nerwowe-nastroje-przedsie biorcow-najgorsze-od-dekady-a-wskazniki-pikuja/ar/c1-14948262

Oprac. ŁC

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Dodaj komentarz