Głosowanie nr 35 na 4. posiedzeniu Sejmu – Majątek Państwowy nie jest Polaków

dnia 23-01-2020 r. o godz. 19:44:02

Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 175

Wyniki indywidualne   w formacie PDF

http://orka.sejm.gov.pl/Glos9.nsf/nazwa/4_35/$file/glos_4_35.pdf

Głosowało – 453  posłów   Za – 243    Przeciw – 177    Wstrzymało się – 33    Nie głosowało – 7 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=4&NrGlosowania=35&fbclid=IwAR0XY0MNCz700I9jMdTuD2LzH8qAXowkLDGFVfvhTo6dHYUx0JxX9VHl16g

Sejm głosuje za przekazaniem koncesji na wydobycie dóbr ogromnej wartości. W szefostwie kanadyjskiej spółki byli prezesi KGHM politycy i ministrowie. Sprawa była już w prokuraturze. Konfederacja głosowała razem z PIS za zmianą prawa mimo krytycznej opinii Biura Analiz Sejmowych i jednoznacznym stanowiskiem profesjonalnej strony społecznej.

Dodaj komentarz