GDDKiA w Rzeszowie ogłosiła przetarg na dzierżawę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych przy podkarpackiej autostradzie A4

MOPy przy podkarpackim odcinku autostrady A4 nie cieszą się zainteresowaniem przedsiębiorców. GDDKiA już wiele razy ogłaszała przetargi na ich dzierżawę. GDDKiA w Rzeszowie

Przetarg dotyczy dzierżawy zespołów nieruchomości MOP Woźniki Zachód kat. III przy A1 (w województwie śląskim) i MOP Łukawiec kat. II przy A4 (w województwie podkarpackim) oraz MOP Woźniki Wschód kat. II przy A1 (w województwie śląskim) i MOP Paszczyna Południe kat. II przy A4 (w województwie podkarpackim).

Jak informuje rzeszowski oddział GDDKiA, celem postępowania jest wybór podmiotów, które poprzez złożenie ofert wyrażą wolę objęcia w dzierżawę zespołu nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A1 oraz A4, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie MOP.

Za: nowiny24

Dodaj komentarz