GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą odcinka zakopianki Lubień – Naprawa

GDDKiA odstąpiła w piątek od umowy z polsko-ukraińskim konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING – wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa, czyli popularnej zakopianki. Dotychczas kierowcy mogą jeździć po jednej nitce tego odcinka – poinformowała GDDKiA.

„Mobilizacja wykonawcy nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji” – poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

W komunikacie przesłanym PAP rzeczniczka wyjaśniła, że po zakończeniu okresu zimowego, trwającego do 15 marca, polsko-ukraińskie konsorcjum nie wznowiło prac na budowie w pełnym zakresie z powodu swoich problemów finansowych. Wykonawca nie posiada odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót.

Do GDDKiA zaczęli się zgłaszać podwykonawcy z prośbami o pomoc. Nie otrzymywali oni od wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną pracę lub zrealizowane usługi na budowie odcinka Lubień – Naprawa.

„Dowiedzieliśmy się, że niektórym podwykonawcom konsorcjum przestało płacić już w 2019 r. W tej trudniej sytuacji GDDKiA uruchomiła bezpośrednie wypłaty poszkodowanym podwykonawcom. Do 17 lipca 2020 r. wypłacono im ok. 20 mln zł. Niezależnie od faktu odstąpienia od umowy z wykonawcą, nie pozostawiamy podwykonawców samych sobie. GDDKiA przyjmuje i rozlicza kolejne wnioski składane przez podwykonawców o wypłatę należnych pieniędzy. Może tu chodzić o kwotę nawet 23 mln zł” – wyjaśniła rzeczniczka.

W związku z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy, GDDKiA naliczyła konsorcjum kary. Do tej pory obejmują one kwotę 27 mln zł. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.

Pod koniec wakacji planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie prawej jezdni, by jesienią przyszłego roku mogli nią już jeździć kierowcy. Lewa jezdnia budowanej S7 na odcinku Lubień – Naprawa została ukończona i ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r.

S7 z Lubnia do Naprawy powstaje w ramach większego zadania (budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój), które do celów realizacji zostało podzielone na trzy mniejsze zadania. Cała inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 mld 322 mln 398 tys. zł.

Źródło:

Dodaj komentarz