Fryzjer wygrywa z państwem lekceważącym konstytucję

Przedsiębiorców nie można karać za ominięcie prawa wydanego z naruszeniem ustawy zasadniczej.

Wydany wiosną przez rząd zakaz prowadzenia salonów fryzjerskich miał swoje zdrowotne uzasadnienie, ale stosowne przepisy wydano wbrew regułom konstytucji. Na podstawie takich wadliwych przepisów nie można nakładać kar. To główna myśl wyroku uchylającego decyzje sanepidu dla fryzjera ze Śląska Opolskiego. I choć na razie nie jest prawomocny, to może się stać ważnym precedensem dla przedsiębiorców ukaranych za naruszenie epidemicznych zakazów.

ZAKAZ SZEDŁ ZA DALEKO

Wprawdzie wyrok zapadł 27 października 2020 r., ale dopiero w ostatnich dniach ukazało się jego uzasadnienie, dobitnie piętnujące błędny sposób zamrażania przez rząd biznesu na początku epidemii koronawirusa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozpatrywał sprawę fryzjera, który 22 kwietnia ostrzygł klienta u siebie w zakładzie. Zrobił to mimo zakazu takiej działalności wprowadzonego trzy dni wcześniej rządowym rozporządzeniem. Nielegalną usługę dostrzegła policja, a sanepid w Prudniku nałożył na fryzjera słoną karę administracyjną – aż 10 tys. zł. Ten jednak nie pogodził się z decyzją inspektora.

Batalia okazała się skuteczna. Sąd uchylił decyzje sanepidu, choć nie zakwestionował sensowności ograniczeń w działalności gospodarczej. Zwrócił natomiast uwagę, że rząd nie skorzystał z przewidzianych w konstytucji możliwości ograniczania praw i wolności obywatelskich w szczególnych sytuacjach i nie wprowadził żadnego ze stanów nadzwyczajnych, np. stanu klęski żywiołowej. Rozporządzenie zakazujące prowadzenia różnych rodzajów biznesu wydał na podstawie ustawy służącej zapobieganiu chorób zakaźnych, która pozwalała na ograniczenia różnych rodzajów działalności, ale nie na ich całkowity zakaz. Ten byłby legalny, gdyby wprowadzono stan nadzwyczajny.

„O ile oceniane zakazy, nakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich wprowadzenia doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej” – napisali sędziowie w uzasadnieniu.

Czytaj więcej na: https://www.rp.pl/Firma/301069961-Koronawirus-Fryzjer-wygrywa-z-panstwem-lekcewazacym-konstytucje.html?fbclid=IwAR3V23ulDp7hT9aXlT3wZm23tI21eavC2-b0DF2F0Z9ltCFLK3wZWNRoTnM

fot. Shutterstock

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz