Dofinansowanie rozwoju żeglugi morskiej i śródlądowej z funduszy unijnych

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gmina Miasto Świnoujście oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisały umowy o dofinansowanie rozwoju żeglugi morskiej i śródlądowej z funduszy unijnych. PGWWP na projekt modernizacji i odbudowy zabudowy regulacyjnej Odry, otrzyma dofinansowanie w wysokości 84,2 mln zł. Inwestycja warta 117,2 mln zł wpłynie na lepsze warunki nawigacyjne na Odrze i zapobiegnie dalszej degradacji tej drogi wodnej. Zakończenie projektu przewidziane jest na marzec 2023 roku.Gmina Miasto Świnoujście otrzyma dotację 121,7 mln zł na modernizację lądowych dróg do portu w Świnoujściu. Inwestycja warta 144 mln zł dzięki poprawie komunikacji lądowej z portem bardzo wzmocni jego konkurencyjność. Termin realizacji projektu wyznaczono na grudzień 2022 roku.Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał umowy dotyczące trzech projektów przyjaznych środowisku i jednocześnie poprawiających konkurencyjność portów, dzięki poprawie dostępu dużych morskich statków handlowych w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego, do miejsca przeładunku ładunków masowych Portu Szczecin oraz rozbudowę i modernizację zaplecza technicznego obu portów. Łączny koszt trzech inwestycji to 867,2 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 433,8 mln zł. Przewidziany termin realizacji projektów to grudzień 2022 roku.

Na podstawie www.swinoujskie.info

Fot. Mateusz War. Wikipedia (zmieniony kadr NPO)

Dodaj komentarz