Forum RKW – Górnictwo – likwidacja i jak zwykle wzorcowo zła decyzja!

http://stowarzyszenierkw.org/3114-forum-rkw-gornictwo-polskie-czy-niemieckie-kopalnia-krupinski

Film opublikowany na stronie www RadioWnet

http://www.radiownet.pl/publikacje/slask-krzyk-rozpaczy

Trzy wypowiedzi to głos rozpaczy Ślązaków, którzy widzą nadchodzącą katastrofę. Katastrofę polegającą na odebraniu Śląskowi, czyli  Polsce wielkich szans rozwojowych. Polskie złoto, czyli nasze ogromne zasoby węgla kamiennego, które dzięki nowej technologii gazyfikacji w złożu powinny stać się na kilkaset lat podstawowym źródłem energii nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, niedługo mogą przejść w obce ręce. Te same ręce, które teraz wyciągnęły się ku kopalni Krupiński, perle w koronie polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wysłuchajmy przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, których nie chce niestety wysłuchać polski rząd.

Cały film z Forum RKW https://youtu.be/HI2IS9ngzUk

Forum Ruchu Kontroli Wyborów – Górnictwo polskie czy niemieckie – kopalnia Krupiński.
FORUM.RKW Górnictwo polskie czy niemieckie – likwidacja kopalni Krupiński
Forum Ruchu Kontroli Wyborów – Górnictwo polskie czy niemieckie – kopalnia Krupiński.
FORUM.RKW Górnictwo polskie czy niemieckie – likwidacja kopalni Krupiński