W Szczecinie ukonstytuował się oddział RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

W Szczecinie powstał oddział Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy
Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim podpisało deklaracje członkowskie Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i wystąpiło do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o powołanie oddziału w Szczecinie.
Grzegorz Czarnecki, który koordynował RKW w Szczecinie podczas wyborów Prezydenta RP, podsumował na zebraniu dotychczasową działalność Ruchu i wskazał na najważniejsze wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem jeszcze w tym roku: kontrola referendum oraz kontrola wyborów parlamentarnych. Jednocześnie poprosił, aby nie wybierać go do władz Oddziału Stowarzyszenia, ze względu na jego zaangażowanie w kampanię na rzecz JOW.
Zebrani w głosowaniu tajnym wybrali statutowe władze szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia RKW w następującym składzie: 
Andrzej Armiński został jednomyślnie wybrany prezesem – koordynatorem
Mariusz Lalak został wiceprezesem
Anna Rachwalska objęła funkcję skarbnika 
Prof. Piotr Briks został jednomyślnie wybrany delegatem Oddziału do Zgromadzenia Koordynatorów Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego.
W dyskusji poprowadzonej przez nowo wybranego koordynatora Andrzeja Armińskiego wskazano na najpilniejsze zadania organizacyjne stojące przed Oddziałem: pomoc w powoływaniu gminnych i  powiatowych oddziałów Stowarzyszenia na Pomorzu Zachodnim oraz tworzenie kanałów komunikacji propagujących kontrolę wyborów.
 
Kontakt do koordynatora Oddziału RKW w Szczecinie:
Andrzej Armiński
tel. 501 157 279
fax 91 432 2369