Pierwszy zagraniczny Oddział Stowarzyszenia RKW

19 listopada 2015 roku utworzono pierwszy zagraniczny Oddział Stowarzyszenia RKW.  7 osób w Hamburgu przystąpiło do Stowarzyszenia. Zadaniem tego oddziału będzie monitorowało działalność Konsulatu Generalnego, jego stosunek do mniejszości polskiej w Niemczech i stopień identyfikacji z interesami polskimi. Oddział zajmie się też zbadaniem stanu zaubeczenia konsulatów polskich i Ambasady RP w RFN.