Komunikat Zarządu Stowarzyszenia RKW z dnia 12 listopada 2015

Zarząd dyskutował o przygotowaniach do spotkania szkoleniowego i integracyjnego w Kazimierzu Dolnym 20 listopada. Zgłoszenia nadal napływają.

Postanowiono jak najszybciej złożyć projekt zmian w dotyczących prawa wyborczego i organizacji wyborów. Propozycje opracowuje trzyosobowa komisja. Po ich zredagowaniu zostaną udostępnione na portalu do szerokiej dyskusji.

Członkowie Zarządu: Ryszard Jordan, Ernest Nosko i Jerzy Targalski zrelacjonowali udział w Marszu Niepodległości. Wzięły w nim udział dwie grupy: z wałbrzyskiego i lubuskiego oraz pojedyncze osoby z Warszawy.

Zarząd przyjął też do Stowarzyszenia 15 osób z Siedlec i jedną z Łomianek. W ciągu ostatnich dwu miesięcy do Stowarzyszenia wstąpiły w sumie 63 osoby. Trwają przygotowania do powołania oddziałów w Zamościu, Białymstoku, Siedlcach i Łodzi.

Za Zarząd Stowarzyszenia RKW

Jerzy Targalski