Komunikat Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

XX MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI
TRASA IX MOTOCYKLOWY
RAJD „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”
15.08.2020 r. – 31.08.2020 r.

W dniach 15.08-31.08.2020 r. kolejny raz wyruszymy w ramach Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego ratować polskie miejsca pamięci, w tegorocznej akcji po raz pierwszy wyruszymy ocalić od zapomnienia groby Naszych Rodaków znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady. Trasa Rajdu prowadzić będzie po najważniejszych miejscach dla Polaków i Polonii, żyjących w USA i Kandzie, w trakcie której nie zabraknie pokonywania wymagających szlaków komunikacyjnych oraz zwiedzania i upamiętniania miejsc pamięci o Zbrodni Katyńskiej oraz dedykowanych postaci Wielkich Polaków. Uczestnicy Rajdu dotrą również do miejsc związanych z Komandorem Wiktorem Węgrzynem, twórcą Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Rajd uczestniczy w akcji dolnośląskiej młodzieży „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która to już od wielu lat skierowana jest na przywracanie dawnego blasku cmentarzom pozostawionym na Kresach Rzeczpospolitej oraz najdalszych miejscach Świata.

Dodaj komentarz