CBA: CBA zatrzymało przestępczy proceder wywozu leków za granicę

CBA informuje:

Nowe postepowanie CBA w sprawie działania tzw. „mafii lekowej”. Pięć osób zatrzymanych. Rozbita grupa przestępcza w ciągu trzech miesięcy skupiła, a następnie sprzedała poza granicę kraju leki o wartości ok. 6,5 milionów złotych.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym wywozem leków za granicę Polski w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Czynności przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego oraz lubuskiego. Zatrzymani byli związani z jedną z mazowieckich spółek prowadzącą hurtownię farmaceutyczną – są to były prezes spółki, członkowie obecnego zarządu oraz byli i obecni pracownicy. Wskazany podmiot był jednym z ogniw tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków, przez który końcowo sprzedawano poza granice Polski leki nielegalnie skupione z aptek z terenu całego kraju.

W toku śledztwa ustalono ponadto, iż celem ukrycia prawdziwego pochodzenia sprzedawanych poza granice Polski leków były one przedmiotem transakcji z wykorzystaniem spółki bufora – hurtowni medycznej, która prowadziła jednocześnie fikcyjną przychodnię lekarską. Na pierwszym etapie przestępczego procederu leki skupowane były na podstawie fałszywych zapotrzebowań, rzekomo na potrzeby pacjentów, przy czym od początku wiadomym było, iż miałyby być one faktycznie eksportowane poza granice Polski. W dalszej kolejności dokonywano więc sztucznego przeniesienia zakupionych leków pomiędzy przychodnią a hurtownią leków, aby następnie dokonać ich dalszego zbycia.

Rozbita przez Delegaturę CBA w Białymstoku grupa przestępcza, tylko w okresie od grudnia 2017 do lutego 2018 roku skupiła, a następnie sprzedała poza granicę kraju leki o wartości ok. 6,5 milionów złotych. Zbywane w ten sposób produkty lecznicze zamiast do pacjentów trafiały do hurtowni farmaceutycznych aby końcowo zostać wyeksportowane z Polski. Zatrzymane osoby w siedzibie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy.

To nowe śledztwo prowadzone przez Delegaturę CBA w Białymstoku dotyczące tzw. „mafii lekowej”.

W ramach innego prowadzonego postepowania dotyczącego nielegalnego procederu wywozu leków poza granicę Polski zatrzymano dotychczas 18 osób. W toku prowadzonej sprawy zabezpieczono mienie o wartości ponad 6,8 miliona zł.

źródło: CBA

Dodaj komentarz