Ruch Kontroli Wyborów został powołany do życie 21 lutego 2015 na Jasnej Górze podczas konferencji „Powstań Polsko”. Przystąpiło do niego 76 organizacji jak podkreślali organizatorzy konferencji, od sierpnia 1980 nie było tak dużego porozumienia – dowiadujemy się z najnowszego odcinka programu redaktor Doroty Kani w Telewizji Republika „Koniec systemu”.

Mężowie zaufania RKW naruszyli kostyczne, trwające od blisko trzydziestu lat układy panujące w komisjach wyborczych, do których trafiały przede wszystkim osoby należące do establishmentu administracji samorządowej. Ludzie, którzy byli mężami zaufania w komisjach wyborczych wspominają, że niemal zawsze byli traktowani z ogromną nieufnością. 

W poprzednich latach w komisjach wyborczych jako mąż zaufania zasiadała także Małgorzata Suszyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Odra- Niemen.

Kazimierz Suszyński, opozycjonista, współtwórca kontrwywiadu Solidarności Walczącej, który także był mężem zaufania w poprzednich wyborach, potwierdza istnienie swoistych „klanów” w komisjach wyborczych.

Obserwatorzy społeczni nie pobierają żadnego wynagrodzenia, co było szokiem dla członków komisji wyborczej

Jednym z najczęstszych sposobów fałszowania wyborów jest dosypywanie kart do urn, wielokrotne głosowanie przez tą samą osobę oraz przeliczanie głosów tak, by zyskał jeden kandydat.

W czasie, gdy nie było mężów zaufania – podczas wyborów samorządowych w listopadzie 2014 r. oddano rekordowo nieważną liczbę głosów.

Po wyborach w 2014 roku złożono w sądach prawie 2 tysiące skarg wyborczych, jednak sądy 1,7 tysięcy skarg uznały za całkowicie bezzasadne. Niezależnie od skarg kierowanych do sądu, zawiadomienia były kierowane do prokuratur, które prowadziły postępowania w oparciu o przepisy dotyczące wyborów.

Jerzy Filak

27 czerwca 2016 r. w Auli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (ul. Szewska 37) odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

Pan Jerzy Filak był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz jednym z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Podczas studiów podejmował się rozpowszechniania materiałów sygnowanych przez KOR, w związku z czym był inwigilowany. Po opuszczeniu uczelni pan Jerzy Filak zaangażował w działalność Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. Kolportował pisma i materiały KSS „KOR” oraz SKS na terenie wrocławskich zakładów pracy.

Jako działacz „Solidarności” aktywnie uczestniczył w akcjach ulotkowych, m. in. dotyczących bojkotu wyborów do Sejmu PRL. W związku z prowadzoną działalnością pan Jerzy Filak w latach 1982-1983 oraz 1985-1986 był aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

  • źródło: telewizjarepublika.pl
  • foto IPN

Get involved!

Comments

No comments yet